SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Myotonia Congenita

9/2010
Suomen Kääpiösnautserikerhon jalostustoimikunta tiedottaa

Myotonia Congenita

Jalostustoimikunnan tietoon on tullut yksi myotonia congenitaa sairastava sekä muutama sairautta kantava p&s kääpiösnautseri. Myotonia on kliinisesti todettava sairaus, jolle on luonteenomaista luurankolihasten rentoutumisen viivästyminen tahdonalaisen liikkeen tai sähköisen tai mekaanisen ärsykkeen lakattua.
Myotonian kliiniset oireet:
• Lihasjäykkyys, joka osittain helpottaa liikkuessa.
• Lihasjäykkyyden lisääntyminen nopeiden asentomuutosten seurauksena.
• Epänormaalit ylähengitysäänet etenkin liikunnan alkaessa.
• Oksentamista voi esiintyä syömisen yhteydessä.
• Kielen työntyminen ulos suusta levossa.
• Kielen puristuminen kuopille n. 30 sekunnin ajaksi.
• Elektromyografiset (EMG) todisteet myotonisista, n. 40 sekunnin kestoisista purkauksista.

Myotonia on autosomaalisesti (=sukupuolesta riippumaton) ja resessiivisesti periytyvä (=väistyvä periytyminen) eli sairautta voivat periyttää ulkoasultaan terveet vanhemmat. Jotta pentueeseen syntyy sairas koira tulee, molempien koirien olla joko taudin kantajia tai sairaita. Myotonian varmistamiseksi on olemassa geenitesti, jonka avulla voidaan varmistaa diagnoosi sekä se, kantaako koira perimässään kyseistä sairautta. Useiden eläinlääkäriasemien kautta voi toimittaa verinäytteitä tutkimuslaboratorioihin (esim. Laboklin). Näytteenotto maksaa asemasta riippuen n. 60-100 €

Kääpiösnautsereiden myotonian aiheuttava geenimutaatio on saatu paikallistettua amerikkalaiseen pippuri & suolan väriseen kääpiösnautseriin, Blythewood Shooting Sparksiin. Pyydämme huomioimaan, että Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä ei välttämättä näy kaikkien tuontikoirien esi-isät ja sen että sairaus voi periytyä hyvinkin monen sukupolven yli. Lisäksi uusimman tietämyksen mukaan myotoniaa voi ilmetä kaikilla kääpiösnautsereilla ja kaikissa värimuunnoksissa.

Suomen Kääpiösnautserikerho on perustanut myotonia congenita -työryhmän jonka tehtävänä on kartoittaa onko mahdollista, että rodussamme olisi enemmän sairastuneita koiria tai koiria, jotka kantaisivat perimässään tätä sairautta. Kerhon tietoon onkin tullut sairaan koiran vanhempien lisäksi muutama muukin koira, jotka kantavat tätä sairautta. Lisäksi olemme saaneet useita testituloksia, joiden mukaan koirat eivät kanna tätä sairautta perimässään. Kerho suosittelee testaamaan ns. riskilinjoista polveutuvat jalostuskoirat sekä tuontikoirat. Kantajakoiran jalostuskäyttö on mahdollista, kun parituksen toinen osapuoli testataan geenitestillä tämän sairauden osalta terveeksi. Näin saadaan ilmiasultaan ainoastaan terveitä pentuja. Lisäksi koko pentue tai ainakin jalostuskäyttöön jäävät koirat tulee testata tämän taudin osalta. Kerho arvioi tilanteen vakavuuden ja päättää jatkotoimenpiteistä (esim. mahdolliset joukkotarkastukset), kun tarvittava määrä koiria on testattu.

Työryhmä on laatinut listan koirista, joiden tutkimusta se suosittelee ja tukee. Nämä koirat on valittu seuraavin perustein:
• koira on läheistä sukua sairaalle koiralle Zylvan Beatnik
• koiran sukutaulusta kertautuu merkittävissä määrin ns. riskilinjat
• koiraa on laajalti käytetty jalostukseen tai sen merkitys muuten populaatiossa on huomattava

Korvausta haetaan lähettämällä tilinumero sekä tutkimuslaboratorion tutkimustulosviesti osoitteeseen jalostustoimikunta@sksk.fi. Korvaus on 40 €/testi. Korvaus edellyttää että tutkittavan koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu, ja että tutkimustulos on julkinen. Korvausta voi hakea listan koirille myös takautuvasti. Korvaushakemukset tulee kuitenkin jättää 31.3.2011 mennessä.

Suomen Kääpiösnautserikerho tulee julkaisemaan listan sairaista ja sairautta kantavista koirista sekä niistä koirista, jotka on testattu tämän sairauden osalta geeniperimältään terveiksi eli ei-kantajiksi. Tulokset tullaan myöhemmin julkaisemaan myös KoiraNetin jalostustietojärjestelmässä. Kerho toivoo, että sille informoitaisiin kaikista mahdollisista tautiepäilyistä sekä toimitettaisiin geenitestien viralliset tutkimustulokset niin kantajakoirista (N/MC) kuin ei-kantajista (N/N).

Mahdolliset tiedustelut ja lisäkysymykset:
jalostustoimikunta@sksk.fi

Kysymyksiä ja vastauksia aiheeseen liittyen löydät täältä.

Asian kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa geenitestattavaksi suositellaan seuraavia koiria.

AISHA MENGO CELEBRATION N/N ei-kantaja
ALERT CHARM ABSINTHE TO WILLKEN N/N ei-kantaja
ALERT CHARM YUDGIN N/N ei-kantaja
BÅNNGASS WHISKY SOUR N/N ei-kantaja
CAPPASWAAN AH MALALAI N/N ei-kantaja
CAPPASWAAN AH MEYBELIN
CHELINES ONE-AND-ONLY
CHELINES PIGGY-MAN
DINAMUNDE ERLEND N/N ei-kantaja
ELF REZLARK N/MC kantaja
EMPIRE'S EVENING IN PARIS N/N ei-kantaja
FAME REZLARK
FEROZ AT WILLKEN KNIZETE STERNENHOCHA N/N ei-kantaja
GREGORY REZLARK  
HILDEBERT'S FRESKO TO TRIXER
HILDEBERT'S MONOPOL N/N ei-kantaja
HOSSZUBEREKI-CSASZAR ZIPPY BOY  N/N ei-kantaja
KAASBACKENS ULLIS  
KABARET REZLARK N/N ei-kantaja
KLONDAIKES VAX N/N ei-kantaja
LARIFEM FRENIS KAVALER N/N ei-kantaja
MAC LINK'S JUST AS I AM N/N ei-kantaja
MIHAN MINI MARJUSCHKA  
MIHAN MINI MASCHENKA  
MINI-MAKSI VICTORIAN N/N ei-kantaja
MIKES UTI HANFRI  
NIXIAN'S BELLA MIA  N/MC kantaja
PEACEMAKER’S ERNOLD  
PEACEMAKER'S WILLY LEE AIDA N/N ei-kantaja
RIIWIÖN IRWILEUKA  
RUSSKIY ASSORTI'C ELISAVETA N/N ei-kantaja
RUSSKIY ASSORTI’C SHOWBOY N/N ei-kantaja
RUSSKIY ASSORTI’C TALISMAN N/MC kantaja
SMART DE PICHERA N/N ei-kantaja
TOMAR’S WHAT EVER N/N ei-kantaja
TOP TARGET FANTASY STORY N/N ei-kantaja
TOP TARGET MAESTRO N/N ei-kantaja
TOP TARGET SUN BREEZE N/N ei-kantaja
TOP TARGET YURMALA N/MC kantaja
TIFFANY ASTRONAUT N/N ei-kantaja
TRISTAN ASTRONAUT N/N ei-kantaja
TRIXER FLIRT N/N ei-kantaja
TRIXER NEUSILBER N/N ei-kantaja
UNICUM ASTRONAUT
UNISON Z SARDANU N/N ei-kantaja
WILLKEN FAIAL
WILLY LEE GIOTTO-PEPPER N/N ei-kantaja
WILLY LEE SVETLANA-PEPPER

Listaan päivitetään koiran status (kantaja tai ei-kantaja), kun jalostustoimikunnalle on toimitettu virallinen testitulos.