SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben

Ylimääräinen yleiskokous 7.10.2018

Aika:                    sunnuntai 07.10.2018 klo 12.00 (kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen)
Paikka:                Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus kerhotila, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Ylimääräinen yleiskokous on kutsuttu koolle kevään 2018 vuosikokouksessa asialistalta puuttuneen PEVISA-ohjelman vuoksi. Lisäksi PEVISA :an esitetään täydennystä.

Esityslista
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4.Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. Kääpiösnautsereiden PEVISA vuosille 2019-2023
Voimassa oleva PEVISA-ohjelma, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2018:
Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.
Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.6.2014–31.12.2018:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola
Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus ja jalostustoimikunta esittävät PEVISA:n hyväksymistä alla olevan mukaisesti  täydennettynä lisäyksellä alimmista astutusikärajoista:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.

Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.1.2019–31.12.2023:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola
Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

PEVISA lisäys 1:
Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.
Peruste esitykselle:
Suomen Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa, kohta 3.2.2. suositellaan koiran jalostuskäytön alaikärajaksi 2v (24kk). Suurin osa rodulle tyypillisistä perinnöllisistä sairauksista puhkeaa vasta vanhempana, joten nuorten koirien jalostuskäyttö altistaa rodun suurelle määrälle eri sairauksien kantajia ja lopulta myös sairaille yksilöille

6.  Sääntömuutos

Esitys:

Esitetään Suomen kääpiösnautserikerhon sääntöihin lisättäväksi pykälä 23§ Tiedotus: virallisia tiedotuskanavia ovat rotujärjestön lehti, kotisivut ja jäsenkirje.

7.Kokouksen päättäminen

« palaa