SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Vuosikokouskutsu/esityslista

SKSK ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 18.03.2018 alkaen klo 12
Paikka: SKL koulutustila, Lahnuksentie 215 01840 Klaukkala
Kahvitarjoilu alkaen klo 11:30
Tilaisuudessa palkitaan Vuoden Kääpiösnautserit vuosikokouksen jälkeen

Esityslista

1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3.Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4.Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5.Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet ja määrätään toiminnantarkastajien palkkiot

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle

9.Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2018

10. Väriristeytykset

Jäsenaloite 1 Kikko Askola-Mauno:

Sallitaan väriristeytykset 1.1.2019 alkaen seuraavasti: Valkoinen x musta, valkoinen x pippuri&suola ja valkoinen x musta-hopea ilman poikkeuslupakäytäntöä 1.6.2014 voimaan tulleen, nyt käytössä olleen päätöksen mukaisesti.

Jäsenaloite 2 Kikko Askola-Mauno:

Sallitaan väriristeytykset 1.1.2019 alkaen kaikkien neljän FCI:n hyväksymän värimuunnoksen kesken ilman poikkeuslupakäytäntöä. Näin toimien olisi mahdollista yhdistää ensimmäisen polven (F1) väriristeytyksestä syntyneitä jälkeläisiä toivotun värin saamiseksi. Nykyisellään kahden ensimmäisen polven (F1) väriristeytysjälkeläisen yhdistäminen ei ole mahdollista ilman poikkeuslupakäytäntöä, elleivät em. koirat edusta samaa värimuunnosta.

SKSK ry:n hallituksen esitys:
Väriristeytysprojektia jatketaan seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokaudella 2019-2023  saman sisältöisenä kuin vuosina 2014-2018.

Ajalla 1.1.2019-31.12.2023 seuraaville väriristeytyksille ei tarvita poikkeuslupaa:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri&suola

Muiden värien risteyttämiseen keskenään vaaditaan edelleen poikkeuslupa. Jos rotujärjestö puoltaa poikkeuslupaa, ei Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen  toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan poikkeuslupa myönnetään Kennelliitossa toimistotyönä. Jos rotujärjestö ei puolla hakemusta, päätöksen tekee Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta.

Poikkeuslupahakemus toimitetaan SKSK ry:n jalostustoimikunnalle, joka antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n hallitukselle. Hallitus toimittaa ao. otteen  omasta pöytäkirjastaan sekä hakijalle että Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle. Halutessaan kasvattaja voi myös hakea poikkeuslupaa suoraan Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta, joka puolestaan pyytää lausuntoa rotujärjestöltä.

Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta on tullut päätös poikkeusluvasta.

Jäsenaloite 3, Kikko Askola-Mauno:

Jalostustoimikunnan sääntöjen ja tehtävien kohtaan ”Jalostustoimikunta” kirjataan tavoite sisällyttää toimikunnan kokoonpanoon kaikkien värimuunnosten kasvattajia, sekä jalostuspaneeliin kuuluvien jäsenten nimien julkaiseminen kerhon yhteystiedoissa.

SKSK ry:n hallituksen  vastine: Jalostustoimikunnan säännöissä on jo nykyisellään pyrkimys sisällyttää kokoonpanoon  kaikkien värien edustaja.  Kaikki yhteystiedot ovat jo nykyään  julkaistuna jalostustoimikunnan yhteystiedoissa.

11. Päätetään kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2019-2023

Hallituksen esitys:
Valtuutetaan jalostustoimikunta ja hallitus päivittämään kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelma  vuosille 2019-2023.

12. Esitetään että SKSK ry:n virallinen tiedotuskanava on jatkossa Kääpiösnautseri-lehti ja/tai SKSK ry:n kotisivut

13. SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako

14. Kokouksen päättäminen