Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Jalostustoimikunnan kannanotto PRA-B geenitestaukseen

Kääpiösnautsereiden PRA-B (progressive retinal atrophy) testaukseen on vuoden 2020 keväästä lähtien ollut markkinoilla kaksi erilaista testiä, aiemman yhden tarjolla olleen testin sijaan. Laboratorioista Wisdom Health tarjoaa PPT1 Risk Variant-geenin markkeritestiä joka on Optigenin kehittämä. Tällä testillä on testattu paljon koiria ympäri maailmaa, koska se oli pitkään ainoa markkinoilla oleva testi. Toinen markkinoilla tällä hetkellä oleva testi on Laboklinin valikoimissa oleva, suomalaisen Lohen tutkimusryhmän kehittämä HIVEP3-geenin mutaatiotesti, joka tuli Laboklinin geenitestivalikoimaan vuoden 2020 keväällä.
 
Suomen Kääpiösnautserikerhon Jalostustoimikunta suosittelee, että kahdesta markkinoilla olevasta testistä PRA-B geenin testaamiseen käytettäisiin uutta, HIVEP3-geenimutaatiotestiä.
 
Testitulosten suhteen SKSK ry:n Jalostustoimikunta ohjeistaa seuraavaa:
  •  Mikäli koiran status on PPT1-testillä N/N (ei-kantaja), ei ole välttämätöntä testata koiraa uudelleen.
  • Mikäli koiran status on PPT1-testillä PRA/N (kantaja) tai PRA/PRA (sairas), uudelleen testausta voi harkita. PPT1-testillä kantajaksi testattuja koiria on tutkimuksen aikana todettu uudella, HIVEP3-testillä ei-kantajiksi geenimutaation suhteen.
  • Jalostuskäytön suhteen suositus on edelleen yhdistää kantajaan vain ei-kantajaksi testattu koira. PRA-B geenin kantajia ei ole kuitenkaan tarve automaattisesti jättää pois jalostuksesta monimuotoisuuden turvaamiseksi.
  • Puhdas (ei-kantaja) tulos voi olla kummalla tahansa testillä saatu. Kahden eri testin vertailussa ei ole tullut ilmi, että PPT1-testi olisi antanut testitulokseksi virheellisiä N/N (ei-kantaja) tuloksia.
Jalostustoimikunta pyytää edelleen toimittamaan geenitestien tulokset osoitteeseen jalostustoimikuntasksk@gmail.com.
10 elokuun, 2020