Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

KYSELY kasvattajille: väriristeytysten poikkeuslupakäytännöt

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n tämänhetkinen poikkeuslupakäytäntö muiden värien kuin valkoisten väriristeytyksiin on koettu jäykähkönä ja hankalana prosessina. Viimeisten vuosien aikana poikkeuslupa-anomuksia on tullut vain muutama, mikä liittynee osin tähän kokemukseen prosessin hankaluudesta. FCI kannustaa ohjeistuksissaan rotumuunnosristeytysten käyttämiseen yhtenä jalostuksen työkaluna liittyen geenipoolin laajentamiseen ja sitä myöten terveystilanteen parantamiseen. Myös kääpiösnautserit rotuna voisivat hyötyä väriristeytyksistä muidenkin kuin valkoisen värin osalta.

Nyt jalostustoimikunta pyrkii löytämään uuden toimintakaavan näihin poikkeuslupiin liittyen ja sen vuoksi toivoisimme teiltä, arvon kasvattajat, mielipiteitä kaavailemiimme muutoksiin, kenties myös lisäideoiden esittämiseen. Alkuosassa lomaketta kartoitamme yleistä mielipidettä väriristeytykseen liittyen, loppuosassa poikkeuslupakäytäntöön.

Täytä kysely

6 toukokuun, 2020