Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Silmätutkimusten korvaaminen

SKSK ry:n tiedote silmätutkimusten korvaamisesta
Päivitetty 18.9.2019 hallituksen päätöksellä (kursivoitu&lihavoitu osuus)

Suomen Kääpiösnautserikerho ry on mukana professori, akatemiatutkija Hannes Lohen Helsingin yliopistolle käynnistämässä Koirien geenitutkimuksessa www.koirangeenit.fi. Tavoitteena on kehittää geenitestejä, jotka paljastaisivat perinnöllisten silmäsairauksien kantajat ja sairaat koirat ennen sairauden puhkeamista, koiran jalostuskäyttöä yms.

Näytteitä on toimitettu eri koiraroduista tutkimusryhmälle jo valtavasti, ja säilytystilat alkavat loppua. Kääpiösnautsereilla aktiivisimmat projektit ovat perinnöllinen katarakta (kaihi) ja PRA, joihin kerätään tällä hetkellä näytteitä sekä sairaista koirista että yli 6-vuotiaista terveistä koirista. PRA-projekti on yhteinen Nijmegenin ja Giessenin yliopistojen kanssa.

Suomen Kääpiösnautserikerho ry toivookin, että perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavien koirien tutkimattomille sisaruksille ja vanhemmille tehtäisiin mahdollisimman pian virallinen silmätutkimus ja koirien geenitutkimukseen toimitettaisiin sairaista koirista sekä verinäyte että kopio  silmätutkimuslomakkeesta.
Tutkimusryhmä puolestaan toivoo, että jo näytteen luovuttaneista koirista päivitettäisiin terveystiedot osoitteessa www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen

Suomen Kääpiösnautserikerho ry tukee kääpiösnautsereiden virallisia silmätutkimuksia seuraavin periaattein:

1. Koiran lähisukulaisella (jälkeläiset, sisarukset, vanhemmat) on todettu perinnöllinen harmaakaihi tai PRA, tai koiran itsensä on todettu sairastavan jompaa kumpaa sairautta 1.6.2006 jälkeen suoritetussa silmätutkimuksessa. Tiedossa olevat, virallisessa silmätutkimuksessa sairaiksi todetut koirat voi selvittää Kennelliiton jalostustietokannasta www.jalostus.kennelliitto.fi. Myös SKSK ry:n jalostustoimikunnan sihteeri auttaa tarvittaessa.

2. Silmätutkimuksen tulee olla virallinen. Tätä varten koiran tulee olla tunnistusmerkitty tatuoinnilla tai mikrosirulla ja tutkimuksen suorittajan tulee olla silmäsairauksiin erikoistunut pieneläinlääkäri. Ajankohtainen lista silmäeläinlääkäreistä on Kennelliiton kotisivuilla.

3. Koirasta tulee ottaa myös verinäyte Helsingin yliopiston Koirien geenitutkimukseen (professori, akatemiatutkija Hannes Lohi). Tutkimuslomakkeeseen tulee kirjata, että tiedot saa luovuttaa rotujärjestölle ja kasvattajalle. Tutkimuslomakkeen voi tulostaa www.koirangeenit.fi -> Osallistuminen

4. SKSK ry korvaa molempien tutkimusten aiheuttamat kulut (ei tunnustusmerkintä-, toimisto-, matka- ym. kuluja.) kuittikopioita vastaan, jotka tulee postittaa tilinumeron ja yhteystietojen kera SKSK ry:n jalostustoimikunnan sihteerille sähköpostin liitteinä jalostustoimikuntasksk@gmail.com
Toivomme, että tutkimusten osuus laskun loppusummasta eritellään selvästi. Koiran virallinen nimi ja rekisterinumero tai sirunumero tulee ilmetä kuitista. HUOM! Moni eläinlääkäriasema on siirtynyt käyttämään ohjelmistoa, josta nämä tiedot eivät aina tulostu kuittiin. Varmistathan että tiedot on kirjattu.

5. Saadaksemme lisäinformaatiota PRA:ta sairastavista koirista SKSK ryn hallitus on päättänyt ,että edellä mainituin ehdoin korvataan myös PRA-B geenitestistä kuittia vastaan koiran omistajalle kiinteä 70e korvaus. Kuitti ja tulos suoritetusta geenitestistä tulee postittaa tilinumeron ja yhteystietojen kera SKSK ry:n jalostustoimikunnan sihteerille sähköpostin liitteinä jalostustoimikuntasksk@gmail.com
Koiran virallinen nimi ja rekisterinumero tai sirunumero tulee ilmetä kuitista.

Tiedustele jalostustoimikunnalta, alueyhdistykseltäsi tai eläinlääkäriltäsi myös mahdollisuutta järjestää silmien joukkoterveystarkastus. Jalostustoimikunta järjestää verinäytteenottoja ja silmäpeilauksia mm. jalostustarkastusten yhteydessä. Näytteitä voidaan ottaa myös muissa kerhon tapahtumissa. Vaikka koira olisi kastroitu eikä sitä olisi koskaan käytetty jalostukseen, sillä on aina sukulaisia, joita on käytetty. Mitä enemmän tietoja sairaiden koirien sukulaisista saadaan, sen paremmat ovat mahdollisuudet geenitestien kehittämiseen ja sairauksien kitkemiseen rodustamme kaventamatta jalostuspopulaatiota kohtuuttomasti. Koska geenitestit ovat vasta kehitteillä, ei tuloksiakaan saada ihan pian. Tulosten julkaisusta pyydämme tiedustelemaan Lohen tutkimusryhmältä. Toivomme, että niin kasvattajat kuin yksittäiset koiranomistajatkin vastaisivat kutsuun tutkituttaa koiransa. Kannustamme edelleen myös luovuttamaan verinäytteitä geenitutkimukseen. 17.11.2015 kääpiösnautserit ovat luovuttaneet 756 näytettä. Lisätietoja antaa jalostustoimikunnan sihteeri.