Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Sappihappotestaus

Maksashuntin ja varsinkin MVD:n sekä sairauksien välisen geneettisen linkityksen takia (kaksi MVD-koiraa voivat tuottaa myös shunttijälkeläisiä) jalostustoimikunta suosittelee, että jalostuskoirien sappihapot tutkitaan ennen jalostuskäyttöä. Suositus lisätään jalostuksen tavoiteohjelmassa oleviin jalostussuosituksiin. Muiltakin koirilta sappihapot on hyvä testata, varsinkin jos koiran suvussa esiintyy oireita tai sappihappoarvojen nousua. Testi tehdään verinäytteestä, ja sen voi tehdä kiireettömänä esim. rokotuskäynnin yhteydessä, jolloin hintakin pysyy kohtuullisena. Testi on hyvä tehdä nuorena, alle vuoden ikäisenä, jolloin minimoidaan mahdollisuus, että nousu arvoissa johtuisi jostakin muusta maksan toimintaa heikentävästä kroonisesta tilasta.

Näytteitä otetaan kaksi: paastonäyte 10-12 tunnin paaston jälkeen (vettä saa antaa, mutta ei muuta), minkä jälkeen koiralle annetaan maksaa kuormittavaa ruokaa (esim. vajaa tölkillinen runsaskalorista toipilasruokana käytettyä Hill’s A/D:tä tai koiran normaali ruoka-annos kunhan se ei ole vähärasvaista). Ruoan määrän kanssa ei ole syytä liioitella, jotta rasitusarvo ei nouse turhaan. 1,5 – 2 tunnin kuluttua ruoan antamisesta otetaan uusi näyte. Arvoja saattaa keinotekoisesti nostaa pitämätön paasto (paasto oli liian lyhyt, koiralle on annettu makupaloja tms.) tai jopa se, että näyte otetaan sellaiseen aikaan tai sellaisten maneerien jälkeen, jolloin koira yleensä saa ruokaa, jolloin sen elimistö valmistautuu ruokailemaan.

Viitearvot
Paasto < 10 umol/l
Ruokailun jälkeen < 35 umol/l
Viitearvot voivat vaihdella hieman laboratoriosta riippuen. Yli 100 umol/l paastonäyte varsinkin nuorella koiralla viittaa maksashunttiin. Tällaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jatkotutkimuksista ja hoidosta on keskusteltava eläinlääkärin kanssa.

Yli 35umol/l rasitusnäyte puolestaan viittaa MVD:hen. MVD-epäily ei sulje pois jalostuksesta, mutta koira on paritettava kumppanin kanssa, jonka sappihappotesti on viitearvojen rajoissa. Jälkeläisten ja muiden sukulaisten omistajia on hyvä informoida kohonneista arvoista. Jos koira ei oireile, ei se kaipaa hoitoakaan. Oireilevan koiran jatkotutkimuksista ja hoidosta tulee keskustella eläinlääkärin kanssa.

Jalostustoimikunnalle on tullut tietoja eläinlääkäreiden haluttomuudesta tehdä sappihappotestejä, sekä tarjolla olevien testien korkeista hinnoista (130-300 eur). Kaikki eläinlääkärit eivät ehkä tiedä kääpiösnautserin taipumuksesta maksashunttiin ja MVD:hen, sekä sairauksien välisestä periytymislinkistä. Korkea hinta voi johtua siitä luulosta, että koira on sairas ja sitä pitää tutkia hoitaa pelkän näytteenoton sijasta. Oireettomalle koiralle testiä varatessa on siis hyvä kertoa, että kyseessä on seulontatyyppinen tutkimus, jonka tiedoista rotujärjestö on kiinnostunut.

Vertailun vuoksi MoVet-laboratorion hinnat 10.5.2016 (sis. alv 24%)
Sappihapot S/P, yksi näyte (joko paasto- eli 0-näyte tai 1- eli rasitusnäyte) 12,69 eur
Sappihapot S/P, kaksi näytettä (paasto- eli 0- ja 1- eli rasitusnäyte) 25,37 eur
Kasvattajat saavat osasta tutkimuksia 10% alennuksen.
www.movet.fi

Sappihapponäytteet ja Koirien geenitutkimus
Jos koirastasi ei ole vielä toimitettu näytettä Koirien geenitutkimukseen, se voidaan tehdä samalla näytteellä. Sappihapponäytteet otetaan lähtökohtaisesti litium-hepariini-näyteputkeen, mutta jos näyte menee myös Koirien geenitutkimukseen, käytetään EDTA-putkea. Selvästi merkitty näyte sekä täydellisesti täytetyt laboratorion sappihapponäytelähete että Koirien geenitutkimuksen lähete toimitetaan ensin MoVetiin, missä analysoidaan sappihapot ja toimitetaan loput näytteestä (käytännössä pelkkä DNA) Koirien geenitutkimukselle omine lähetteineen.

Jos jostain syystä päädytään ottamaan vain yksi näyte, koiran tulee olla oireeton ja näytteen tulee olla rasitusnäyte. Jos koira oireilee, keskustele eläinlääkärisi kanssa mikä on paras tapa tehdä testi. Pelkästä paastonäytteestä selviää yleensä onko koiralla maksashuntti, mutta MVD:tä sillä ei pystytä selvittämään, vaan siihen tarvitaan rasitusnäyte.

Tietojen kerääminen
Nimenomaan MVD-koirien määrä populaatiossa olisi tärkeää selvittää edes suuntaa antavasti. Jalostustoimikunta ottaa kiitollisena vastaan sekä tuloksia että tietoja mahdollisen MVD-koiran tilasta ja oireista. Toimita koiran tulos osoitteeseen jalostustoimikunta@sksk.fi
ja kerro samalla saako koirasi tuloksen julkistaa. Toistaiseksi jalostustoimikunta kerää tietoja vain omaan käyttöönsä MVD:n yleisyyden selvittämiseksi eikä julkaise yksilöityjä nimilistoja. Julkaisulupaa pyydetään kuitenkin jo nyt siltä varalta että ilmenee jotain hälyttävää, johon täytyy reagoida nopeasti.

SKSK ry pyrkii järjestämään omakustannushintaisia joukkonäytteenottoja joukkoterveystarkastusten ja jalostustarkastusten yhteydessä ja kannustaa aluejärjestöjä tekemään samoin. Jalostustoimikunta auttaa ja neuvoo näytteenoton järjestämisessä tarvittaessa, ja myös laboratoriosta voi kysyä neuvoja. Näytteitä kerätään edelleen myös Koirien geenitutkimukseen. Näyttelyn yhteyteen sappihapponäytteenotto ei mm. paaston takia sovellu. Näytteenotoista tiedotetaan SKSK ry:n kotisivuilla ja FB-sivulla sekä Kääpiösnautseri-lehdessä.