Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Vuosikokouksessa päätettyjä jalostukseen ja terveyteen liittyviä asioita

Suomen Kääpiösnautseri Ry:n vuosikokouksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä tänään 17.3.2019

Esitys kääpiösnautsereiden terveystietojen julkisuudesta hyväksyttiin vuosikokouksessa 44-0. Ehdotus b) on se jolla lähdetään etenemään asian suhteen.

SKSK ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen esitys:
Rotujärjestön jalostustoimikunta ja hallitus ovat terveystietojen julkaisemista koskevan jäsenaloite-esityksen kannalla, kuitenkin siten, että luonteen arviointi jätetään tässä vaiheessa pois kerättävistä tiedoista. Luonteen ja käyttäytymisen arviointiin on oltava rodun luonneprofiili, johon voi verrata yksittäistä koiraa.

Luodaan SKSK ry:n sivuille jäsenille avoin terveystietosivu (ns. terveyspankki). Terveyspankkiin kerätään tietoa sellaisista rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista, joita ei tallenneta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tällaisia ovat esim. hammaspuutokset, purentaviat, epilepsia, toistuvat tulehdukset, allergiat, elimelliset sairaudet jne. Ilmoituksessa annetaan lupa julkaista terveystiedot ja mikäli lupa julkaisuun evätään, tiedot jäävät vain jalostustoimikunnan rekisteriin. Ilmoitukseen on liitettävä mukaan eläinlääkärin lausunto diagnosoidusta sairaudesta.

Ennen 17.3.2019 toimitettuja tietoja ei julkaista, ellei omistajalta saada siihen lupaa.

JA

Esitys urosten jälkeläismäärien rajoituksista hyväksyttiin äänin 45-0. Ehdotus b) on se joka esitetään Jalostustieteelliselle toimikunnalle päivitettäväksi PEVISAan 1.1.2020 alkaen

Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, josta alle 4 vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea

17 maaliskuun, 2019