Slide
Kuva: Mirva Mäkinen

Ansiomerkit

Ansiomerkkisäännöt

Ansio- sekä harrastusmerkkien myöntämisestä päättää Suomen Kääpiösnautserikerhon hallitus joko omasta aloitteestaan tai kerhon jäsenen (vähintään kaksi) esityksestä. Ansiomerkkiesitykset perusteluineen tulee toimittaa hallitukselle vuosittain ajoissa, vähintään kahta kuukautta ennen vuosikokousta.  Ansiomerkin saajan on täytettävä hallituksen vahvistamat vaatimukset. Hallituksen päätöksen on oltava yksimielinen ja esityksen on oltava kokouksen esityslistassa. Ansiomerkit jaetaan vuosikokouksessa ja niiden saajat perusteluineen julkaistaan kerhon lehdessä. Poikkeuksena tästä on harrastusmerkki, jota voi anoa vuoden aikana ja joka voidaan jakaa muussa kerhon tilaisuudessa.

Näitä sääntöjä voi muuttaa vain SKSK ry:n hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Säännöt hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 15.8.2013.
(Harrastusmerkkisääntö päivitetty 17.3.2019 vuosikokouksen päätöksellä.)

Pronssinen harrastusmerkki

SKSK:n harrastusmerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on omalla työpanoksellaan edesauttanut kerhon toimintaa ja toiminut ansiokkaasti kerhon hyväksi. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. yhdistyksen tapahtumien järjestäminen ja/tai avustaminen SKSK:n järjestämissä tapahtumissa, kerhon edustaminen sekä yleinen aktiivinen toiminta kerhon ja jäsenistön hyväksi.

Hopeinen ansiomerkki

SKSK:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti kerhon hyväksi vähintään viiden vuoden ajan. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Ansiomerkki voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin voi saada vain kerran.

Kultainen ansiomerkki

SKSK:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja aktiivisesti kerhon hyväksi pitkäaikaisesti (vähintään 10 vuotta). Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai kerhon johtotehtävissä sekä muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Myös ansiokas kasvatustoiminta ja/ tai toiminta kääpiösnautseri-rodun hyväksi katsotaan ansiomerkin arvoiseksi toiminnaksi. Ansiomerkki voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä. Ansiomerkin voi saada vain kerran.
Lisäksi kerhon hopeisen ansiomerkin saamisesta on täytynyt kulua vähintään viisi vuotta.

Kunniajäsenyys

Kunniajäsenyys voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja aktiivisesti kerhon hyväksi vähintään 10 vuotta. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai kerhon johtotehtävissä sekä muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä. Henkilön on pitänyt ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin SKSK:n tapahtumiin tai tapahtumiin, joiden järjestelyihin kerho on osallistunut. Tapahtumiin osallistuminen on oltava sellaista, että henkilö tuo selvästi esiin edustavansa Kääpiösnautserikerhoa. Mukaan luetaan myös ansiokas kasvatustoiminta ja/ tai toiminta kääpiösnautseri-rodun hyväksi. Kunniajäsenyys voidaan myöntää huomionosoituksena hallituksen päätöksellä myös henkilölle, joka ei täytä jotain yllä olevista kriteereistä.
Kunniajäseneksi nimettävä on aiemmin palkittu SKSK:n kultaisella ansiomerkillä. Kunniajäsenyys on samalla vapaa ainaisjäsenyys täysin äänioikeuksin. Kunniajäsenyyden osoituksena on kunniakirja.

Myönnetyt ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki

1.   Mikko Samuli, 2015
2.   Piia Sinisalo, 2015
3.   Soile Bister, 2015
4.   Hilkka Salohalla, 2015
5.   Seija Haapala, 2015
6.   Anneli Alftan, 2017
7.   Marianne Holm, 2017
8.  Jarmo Palander, 2018
9.  Anu Valve, 2019
10. Eija Nurmela, 2019
11. Arja Niemijärvi, 2020
12. Gunnel Adlercreutz, 2021
13. Leena Nousiainen, 2021
14. Susanna Päivätie, 2022
15. Mervi Raisaari, 2022
16. Päivi Takkinen, 2022

Hopeinen ansiomerkki

1.  Kirsi Roisko, 2015
2.  Satu Lampinen (os. Lehtonen), 2015
3.  Arja Niemijärvi, 2015
4.  Inka Vaskimo, 2018
5.  Anne Leino, 2018
6. Leena Nousiainen, 2019
7. Henna Yli-Leppälä, 2019
8. Susanna Päivätie, 2019
9. Ilpo Mattsson, 2019
10. Mira Kauhanen, 2019
11. Johanna Höök-Nikanne, 2021
12. Mervi Jokinen, 2021
13. Hanna Kari, 2021
14. Salla Simpura-Päivö, 2021
15. Kikko Askola-Mauno, 2022
16. Aija Hakola, 2022
17. Susanna Karlsson, 2022
18. Nathalie Koskenniemi, 2022
19. Sanni Oikarinen, 2022
20. Johanna Reilin, 2022
21. Anu Turu, 2022

Pronssinen harrastusmerkki

1.   Dmitry Poletaev, 2015
2.   Reetta Orava, 2015
3.   Anu Valve, 2015
4.   Heli Nikander, 2016
5.   Heidi Mäkelä, 2018
6.   Hanna Kari, 2018
7.   Aija Hakola, 2018
8.   Susanna Karlsson, 2018
9.   Kaisa Tanhola, 2018
10. Susanna Päivätie, 2018
11. Nathalie Karakko, 2019
12. Lotta Luusuaniemi, 2019
13. Anu Turu, 2019
14. Satu Tolppanen, 2019
15. Jari Tolppanen, 2019
16. Mervi Jokinen, 2019
17. Salla Simpura-Päivö, 2019
18. Sanni Oikarinen, 2019
19. Mauri Salminen, 2020
20. Tarja Salminen, 2020
21. Ilpo Jokela, 2020
22. Virpi Tierala, 2020
23. Riikka Karinen, 2021
24. Niina Rovio, 2021
25. Mikaela Holmström, 2022
26. Lily Laine, 2022
27. Sanna Torvinen-Kiiskinen, 2022
28. Tiina Ultamo, 2022