Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Esitys uudeksi JTO:ksi on julkaistu, tulossa myös keskustelutilaisuus

Esitys uudeksi JTO:ksi ja keskustelutilaisuus

Esitys kääpiösnautsereiden uudeksi jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO) on nyt julkaistu kotisivuilla ja valmis käsiteltäväksi tulevassa vuosikokouksessa. Jalostuksen tavoiteohjelma pitää sisällään myös esitykset PEVISAn ja muiden rotukohtaisten erityisehtojen osalta. Kennelliiton ennakkotarkastuksen palaute tavoiteohjelmasta oli hyvin positiivista.

Yhdistys järjestää jäsenistölle vuosikokousta edeltävästi JTO-keskustelutilaisuuden tiistaina 24.01.2023 klo 18.30. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teams / Meet tmv. Ilmoittautuminen sunnuntaihin 22.1.2023 mennessä sihteeri@sksk.fi

Mahdolliset korjaukset kirjoitusvirheiden ja vastaavien osalta pyydetään lähettämään jalostustoimikunnan sähköpostiin jalostustoimikunta@sksk.fi.

Kiitämme lämpimästi jokaista projektiin osallistunutta ja työpanoksensa antanutta!

LINKKI JTO-esitykseen

Taustaa:

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa.

Kasvattajan lisäksi koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.

Lähde: Kennelliitto

28 marraskuun, 2022