Slide
Kuva: Maiju Rautio

Poikkeuslupa-anomukset

Suomen Kennelliitolta voi anoa tiettyihin rekisteröintiin liittyviin poikkeuksiin lupaa ennen astutusta.

Poikkeuslupaa voi anoa kun

  • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia.
  • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan.
  • haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja (osalla roduista risteyttäminen ei vaadi poikkeusluvan anomista, voit tarkistaa tilanteen rotukohtaisista erityisehdoista).

Kennelliitolle jätettävä anomus
Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Mikäli rotujärjestö ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

Suomen Kääpiösnautserikerholla on seuraaviin poikkeuslupaa vaativiin asioihin olemassa kriteerit ja ohjeet:

Väriristeytykset

Urosten jälkeläismäärän ylityksen poikkeuslupa-anomuksen kriteerit