Slide
Kuva: Maiju Rautio

Ilmoita uroksesi listalle

Uroslistan tarkoitus on tuoda esille potentiaalisia jalostusuroksia, joilla on ennestään vähän tai ei lainkaan jälkeläisiä ja joiden omistaja on SKSK ry:n jäsen. SKSK ry ei ota kantaa yhdistelmiin eikä suosittele uroksia. Uroslistan kriteereissä otetaan  kantaa olemassa olevaan jälkeläismäärään, jos ne ylittävät rekisteröintiin vaikuttavat määrät.

Listalle ilmoitettavan uroksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

  • uros asuu Suomessa
  • uros on yli 12 kk ikäinen
  • uroksella on näyttelyistä 1 x EH tai tätä parempi näyttelytulos TAI
  • uroksella on jalostustarkastuksesta tulos alle 20 p. (vanha jalostustarkastuslomake) tai jalostuskelpoinen/jalostuskelpoinen seuraavin huomioin (uusi lomake)
  • uroksen omistaja on SKSK ry:n jäsen
  • uroksen omistaja huolehtii ja ilmoittaa, että jälkeläismäärät eivät ylitä rekisteröintiin vaikuttavia määriä (PEVISA 1.1.2020 ->), eli alle 4-vuotiaalla uroksella ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 24 jälkeläistä ja elinaikainen raja rekisteröintiin on 40 jälkeläistä. Jos rajat ovat täynnä, pentuja ei rekisteröidä Suomen Kennelliitossa!
Jalostukseen toivotaan käytettävän mahdollisimman tervettä ja hyväluonteista urosta, joka täyttää rodun jalostussuositukset ja PEVISA-ehdon. Uroksen omistaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja huolehtii, että uroksella on ennen astutusta PEVISA:n vaatimat silmätarkastukset tehty ja muutkin vaatimukset täyttyvät.
Uroksen omistajalla on päätösvalta uroksensa käytöstä. Urosta ei tulisi antaa nartulle, joka on rodulle epätyypillinen rakenteen, luonteen tai terveyden puolesta. Uroksen omistajan tulee varmistaa ennen uroksensa antamista jalostuskäyttöön, että myös narttu täyttää rodun jalostussuositukset ja sillä on voimassa oleva silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Uroksen omistajan olisi hyvä tutustua Kennelliiton astutussoppimukseen ennen astutusta.
Mikäli haluat uroksen listalle laita seuraavat tiedot osoitteeseen sksk.kotisivu@gmail.com
– koiran virallinen nimi
– koiran rekisterinumero
– terveystutkimukset, jotka eivät ei näy KoiraNetissä ja jotka halutaan ilmoitukseen
– halutessa muita tietoja, kuten säkäkorkeus, narttua koskevat vaatimukset jne.
– kuva/kuvia, mieluiten sivusta otettu nk. rakennekuva
– omistajan yhteystiedot yhteydenottoja varten