Slide
Kuva: Mirva Mäkinen

SKSK ry

Kääpiösnautsereiden oma yhdistys perustettiin vuonna 1995 ja sen nimeksi tuli Suomen Kääpiösnautserikerho ry (SKSK ry). Suomen Kennelliitto myönsi yhdistykselle rotujärjestön oikeudet vuonna 2010.
Suomen Kennelliiton laatiman rotujärjestön ohjesäännön mukaan SKSK ry:

  • harjoittaa kääpiösnautsereita koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistyksensä ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.
  • ohjaa kääpiösnautsereiden jalostusta harjoittamalla jalostusneuvontaa jalostustoimikunnan avulla. Jalostustoimikunnan nimittää kerhon hallitus.
  • huolehtii rodulle laaditun jalostuksen tavoiteohjelman ajantasaisuudesta.
  • tekee yhteistyötä muiden snautseri-pinserirotujen yhdistysten jalostustoimikuntien ja SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön kehittämiseksi.
  • järjestää kääpiösnautsereiden jalostustarkastustoimintaa sekä toimii hyvässä yhteistyössä rotunsa piirissä toimivien kasvattajien kanssa.
  • tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoa julkaisemalla vuosittain kääpiösnautsereiden jalostusta koskevaa aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.
  • kartoittaa kääpiösnautsereiden terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi ja seuraa PEVISA-ohjelman* tavoitteiden toteutumista.
    *PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma tuli kääpiösnautsereiden osalta voimaan 1.1.2011 alkaen koskien silmäsairauksia.

SKSK:n toiminnasta vastaavat hallitus, jalostustoimikunta ja muut hallituksen tarpeen mukaan nimittämät toimikunnat. Hallitus valitaan vuosikokouksessa, jolloin erovuorossa on puolet hallituksen kuudesta jäsenestä sekä puheenjohtaja joka toinen vuosi.

SKSK alkoi julkaista omaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kääpiösnautseri-nimistä jäsenlehteä vuonna 1996.

Kun rodun vuosittainen rekisteröintimäärä on alle 1000 kappaletta, on rotujärjestöllämme Suomen Kääpiösnautserikerholla oikeus järjestää kaksi erikoisnäyttelyä vuosittain. Kun 1000 vuosittaista rekisteröintiä ylittyy, voidaan järjestää kolme erikoisnäyttelyä.

SKSK:n jäsenmäärä vuosina 1995-2010 on kehittynyt seuraavasti: vuoden 1996 lopussa jäseniä oli 151, vuoden 2000 lopussa 720 ja vuoden 2010 lopussa 1599.

Jäsenmäärät vuosittain:
2021 1372
2020 1333
2019 1401
2018 1490
2017 1521
2016 1536
2015 1592
2014 1722
2013 1571
2012 1519

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista toimintaa. Joinakin vuosina on järjestetty kääpiösnautseripäivä, jossa jalostustoimikunta on esitellyt edellisen vuoden tilastoja ja terveystilannetta. Siellä on myös pyritty sopimaan yhteisistä periaatteista rodun jalostuksessa. Jäsenille pyritään järjestämään vuosittain myös esim. luentoja, trimmauskursseja, koulutuksia (mm. agilityä) ja silmätarkastuksia.

Yhdistyksellä on myös alueellista toimintaa.