Slide
Kuva: Maiju Rautio

Väriristeytykset

Miksi väriristeytyksiä tehdään?

Pääasiallisesti väriristeyksiä tehdään kääpiösnautsereiden geneettisen pohjan laajentamiseksi sekä niillä voidaan vaikuttaa myös muihin ominaisuuksiin, joita halutaan parantaa. Samoja koiria tulee sukutauluissa vastaan paljon ja lisäksi monet näistä paljon käytetyistä koirista ovat jättäneet jälkeläisilleen kääpiösnautsereilla esiintyviä eri tavoin periytyviä sairauksia.

Kasvattajat pyrkivät parhaansa mukaan tuomaan uutta materiaalia ulkomailta ja näin hidastamaan geenipoolin pienenemistä sekä sukusiitostaantumaa ja niiden mukanaan tuomaa uhkaa vakavien perinnöllisten sairauksien yleistymisestä. Ulkomailtakaan harvoin on kuitenkaan saatavissa aidosti uutta
geenimateriaalia, jolla tilannetta saataisiin parannettua ja tuontikoirien terveystausta on harvoin yhtä hyvin tiedossa kuin kotimaisten koirien.

Väriristeytykset eivät ole roturisteytyksiä vaan rotumuunnosten välisiä risteytyksiä ja niihin pätee Suomen Kääpiösnautserikerhon oma ohjeistus ja poikkeuslupakäytäntö, ei Kennelliiton roturisteytyssäännöt.

Väriristeytyssäännöt ja -ohjeistus

1.1.2012 alkaen kääpiösnautsereiden väriristeytyspoikkeuslupien byrokratiaa kevennettiin siten, että jos rotujärjestö puoltaa poikkeuslupaa, ei Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä enää tarvita, vaan poikkeuslupa myönnetään Kennelliitossa toimistotyönä. Jos rotujärjestö ei puolla hakemusta, päätöksen tekee Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta.

Ajalla 1.1.2019-31.12.2023 seuraaville väriristeytyksille ei tarvita poikkeuslupaa:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri&suola

Väriristeytyspentueen ilmoituslomake osa 1 (pentujen synnyttyä) (tulossa uusi lomake)

Väriristeytyspentueen ilmoituslomake osa 2 (jatkokäyttö ja tavoitteiden toteutuminen) (tulossa uusi lomake)

Muiden värien risteyttämiseen keskenään vaaditaan edelleen poikkeuslupa. Poikkeuslupahakemus rotujärjestön lausuntoa varten toimitetaan SKSK ry:n jalostustoimikunnalle, joka antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n hallitukselle. Rotujärjestöstä toimitetaan hallituksen päätöksen pöytäkirjanote ja hakemus hakijalle ja jalostustieteelliselle toimikunnalle (jalostusposti@kennelliitto.fi).

Kennelliiton ohjeistus poikkeuslupaprosessiin

Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta on tullut päätös poikkeusluvasta.


VÄRIRISTEYTYSTEN POIKKEUSLUPASÄÄNNÖT
(Hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 11.2.2021)

Kasvattaja ja anominen

 1. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.
 2. Kasvattaja on palauttanut kasvattamiensa pentueiden pentuetiedustelukaavakkeet jalostustoimikunnalle. Pentuetiedustelut on toimitettu kaikista 1.1.2007 jälkeen syntyneistä pentueista pentujen täytettyä 12 viikkoa, myös niistä, jotka eivät ole olleet SKSK ry:n pentulistalla. Pentuetiedustelukaavaketta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin, mikäli tiedoissa ilmenee muutoksia.
 3. Kasvattaja käyttää Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita, rekisteröi ja tunnistusmerkitsee pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.
 4. Hakija toimittaa poikkeuslupahakemuksen allekirjoitettuna rotujärjestön lausuntoa varten SKSK ry:n jalostustoimikunnan sähköpostiin (jalostustoimikuntasksk@gmail.com). Jalostustoimikunta antaa siitä lausuntonsa SKSK ry:n hallitukselle ja hallitus toimittaa otteen omasta pöytäkirjastaan hakijalle ja Kennelliittoon. 
  Poikkeuslupahakemus rotujärjestön lausuntoa varten tulee toimittaa ajoissa, aikaa anomuksen käsittelyyn kannattaa varata reilusti mahdollisten kokousaikataulujen vuoksi. Kasvattajan tulee ennen astutusta varmistaa, että Kennelliitosta on tullut kuittaus poikkeusluvasta.
 5. Poikkeuslupa-anomusta ei puolleta, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.

Yhdistelmä

 1. Täyttää SKSK ry:n pentulistan vaatimukset
  a. Ikärajat. Narttu astutushetkellä vähintään 18kk, enintään 8 vuotta ja uros vähintään 12kk (PEVISA). Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10kk (PEVISA). Syntyvä pentue on enintään nartun neljäs.
  b. Silmätarkastuslausunto. Pentueen molemmilla vanhemmilla on voimassa oleva silmätarkastuslausunto
  c. Jälkeläismäärä. Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan. Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea. Hyväksytty poikkeuslupa on toimitettava jalostustoimikunnalle astutusilmoituksen liitteenä.
  d. Varvasanomalia. Pentueen molemmilla vanhemmilla on normaalit varpaat (ei varvasanomaliaa).
  e. Ulkomuoto. Pentueen molemmilla vanhemmilla on aikuisvalionarvo kotimaasta tai ulkomailta TAI virallisesta näyttelystä Suomessa vähintään 1xERI + 1xEH tai 1xERI + SA TAI SKSK ry:n jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella koira on jalostuskelpoinen.
  f. Ylimääräiset tulokset. Vähintään toisella vanhemmalla on tehtynä:
  – PEVISA-ehdon ulkopuolisia terveystutkimuksia, vähintään yksi seuraavista: terveystutkimus, jonka tulos on nähtävissä jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet), sappihappotesti, jonka tulos on toimitettu rotujärjestölle
  TAI
  Suoritettuna luonnetesti LTE tai MH-luonnekuvaus
  TAI
  Tehtynä geenitesti, vähintään yksi seuraavaksi luetelluista, tulos toimitettu rotujärjestölle: Progressive retinal atrophy (PRA-B, B1 HIVEP3), Mycobacterium avium complex (MAC), Myotonia Congenita (MC), Spondylocostal Dysostosis (SCD), Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS), Charcot-Marie-Tooth Neuropathy (CMT). Jos koira on sen vanhempien testitulosten perusteella terve, hyväksytään tulos, kun vanhempien tulokset on toimitettu rotujärjestölle.
   

Yhdistelmän taustat, tavoitteet, jatkosuunnitelmat
a. Taustat. Kasvattajan tulee hakemuksessaan esittää selkeästi ja mahdollisimman realistisesti yhdistelmän molempien osapuolien taustat (esim. sukutaulussa esiintyvät terveysriskit, luonteen kuvaukset erityisesti mikäli luonnetesti-/luonnekuvaustulosta ei ole saatavilla, ulkomuodolliset vahvuudet ja heikkoudet, mahdollinen jälkeläisnäyttö)
b. Tavoitteet. Kasvattajan tulee hakemuksessaan esittää selkeä tavoite aikomalleen yhdistelmälle. Mitä omasta väristä puuttuu, miksi risteytetään? Tavoitteena voi olla esimerkiksi vaikeus välttää perinnöllistä sairautta tai sairauksia tietyssä värissä. Yhdistelmän suunnittelua ja tavoitteiden asettamista varten kasvattajan on hyvä olla tietoinen sekä koko rodun että käytettäväksi suunniteltujen värien terveydellisestä ja jalostuksellisesta tilanteesta. Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostustietokanta Koiranetin tilastoja kannattaa hyödyntää.
c. Suunnitelma. Risteytysjälkeläisten jatkokäytön suunnitelma on lyhyt, tiivis ja suuntaa-antava. Kaikenlaista voi tapahtua ennen kuin jälkeläiset ovat lisääntymisiässä, eivätkä suunnitelmat välttämättä toteudu. Kasvattajan on kuitenkin hyvä tehdä itselleen selväksi, mihin suuntaan haluaa kasvatustyötään risteytyksellä viedä. Suunnitelma voi sisältää esim. seuraavaa: Minkä/millaisten/minkä väristen yksilöiden kanssa ensimmäisen ja tulevien polvien jälkeläisiä on tarkoitus käyttää jalostukseen? Onko tarkoitus tehdä takaisinristeytystä jompaankumpaan alkuperäiseen väriin? Jatkosuunnitelmat riippuvat siitä, mitä ominaisuuksia risteytyksestä saadaan ja mitkä niistä ovat haluttuja ja mitkä vältettäviä.

Väriristeytykset 2019
synt. 14.1.2019 5 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 11 v 7 kk  ::  emä 5 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FIN35681/07 isä WEXELL LUUVART BLACK KÖSSI musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI32113/13 emä NAN FAN’S FRIIDU valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI17288/19 uros OTTO musta
kääpiösnautseri, musta FI17289/19 uros PANNATON musta
kääpiösnautseri, musta FI17286/19 uros REMU musta
kääpiösnautseri, musta FI17285/19 uros ROMMI musta
kääpiösnautseri, musta FI17287/19 uros RUUDEL musta
synt. 28.1.2019 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,55% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 2 kk  ::  emä 3 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI52819/18 isä CAYETANO WHITE STAR OF RAINBOWLAND valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI28847/15 emä GREEDY RASCAL’S NEVER ENOUGH musta
kääpiösnautseri, musta FI17902/19 uros GREEDY RASCAL’S CHANGE OF LIFE musta
kääpiösnautseri, musta FI17903/19 narttu GREEDY RASCAL’S CHANGE OF HEART musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI17904/19 narttu GREEDY RASCAL’S CHANGE OF PLAN valkoinen
synt. 30.1.2019 YACAMAS 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 10 kk  ::  emä 4 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI26105/13 isä FI MVA EE MVA YACAMAS UCCONEN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI24160/14 emä YACAMAS WAUTSIWAU musta
kääpiösnautseri, musta FI17556/19 narttu YACAMAS GARDENIA FORTUNEI WB musta
kääpiösnautseri, musta FI17554/19 narttu YACAMAS GAZANIA SUNSHINE WB musta
kääpiösnautseri, musta FI17555/19 narttu YACAMAS GLORIOSA DAISY WB musta
synt. 26.2.2019 GREEDY RASCAL’S 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,55% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 3 kk  ::  emä 3 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI52819/18 isä CAYETANO WHITE STAR OF RAINBOWLAND valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55476/15 emä GREEDY RASCAL’S WHAT WHIMSY musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI20887/19 uros GREEDY RASCAL’S ENDLESS FICTION
kääpiösnautseri, valkoinen FI20888/19 uros GREEDY RASCAL’S ENDLESS LORE
kääpiösnautseri, musta FI20889/19 uros GREEDY RASCAL’S ENDLESS STORY
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI20886/19 narttu GREEDY RASCAL’S ENDLESS FAIRYTALE
synt. 26.2.2019 SUPERVISORS 1 uros, 5 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 7 kk  ::  emä 4 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI42758/16 isä SUPERVISORS MIDNIGHT MOSES pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI47700/14 emä C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA LT MVA HU MVA PMJV-15 EEV-17 FAUSTKÄMPFEN OILILY IN WHITE BW valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI22143/19 uros SUPERVISORS ORIGINAL FIRE pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI22148/19 narttu SUPERVISORS OB-LA-DI OB-LA-DA musta
kääpiösnautseri, musta FI22145/19 narttu SUPERVISORS OH YEAH musta
kääpiösnautseri, musta FI22146/19 narttu SUPERVISORS ONCE IN A LIFETIME musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI22144/19 narttu SUPERVISORS ONLY GIRL IN THE WORLD pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI22147/19 narttu SUPERVISORS OOPS I DID IT AGAIN musta
synt. 21.3.2019 KESILIIN 3 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v   ::  emä 2 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola UKU0325084 isä GOLDIRIS NEVER LOOK BACK pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI13497/17 emä MÁTRASZÉPE DEE DEE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI23293/19 uros KESILIIN LA PRIMAVERA DE BOTTICELLI pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI23292/19 uros KESILIIN LA PRIMAVERA DE VIVALDI pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI23294/19 uros KESILIIN LA PRIMAVERA DI PRAGA musta
 
synt. 31.3.2019 D’ARNÉ 4 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,43% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v   ::  emä 3 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen RKF5279917 isä STAR’S OF WHITE NIGHT FASHION VERDICT valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI38304/15 emä D’ARNÉ WHIRLWIND BSW musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI27737/19 uros D’ARNÉ JOLLY BOY WBS valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI27738/19 uros D’ARNÉ JOVIAL MAN WBS valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI27739/19 uros D’ARNÉ JOYFUL GUY WBS valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI27740/19 uros D’ARNÉ JUMPIN JACK FLASH WBS musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI27741/19 narttu D’ARNÉ JANIES GOT A GUN WBS pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI27742/19 narttu D’ARNÉ JOLENE WBS pippuri & suola
synt. 7.4.2019 GREAT VALENTINES 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 6 kk  ::  emä 3 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI20518/14 isä C.I.B EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV JMVA EE JMVA LVJV-14 TLNW-15 ZSÓ GYÉMÁNTJA VERSACE valkoinen
kääpiösnautseri, musta † FI31014/16 emä GREAT VALENTINES CELINE musta
kääpiösnautseri, musta FI30403/19 uros GREAT VALENTINES BLACK INGVARS musta
kääpiösnautseri, musta FI30402/19 narttu GREAT VALENTINES BLACK ILLUSION musta
synt. 21.5.2019 GREEDY RASCAL’S 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 2 kk  ::  emä 3 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI15167/18 isä AMERICAN DREAM GRASANT musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI13977/16 emä GREEDY RASCAL’S YOUR DIAMOND valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI34600/19 uros GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR LIFE musta
kääpiösnautseri, musta FI34599/19 uros GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR LOVING musta
kääpiösnautseri, musta FI34598/19 narttu GREEDY RASCAL’S GREEDY FOR SHOWING musta
synt. 3.6.2019 UPTIGHT JACK’S 1 uros, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 1 kk  ::  emä 6 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI10007/16 isä FI MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA FILL SARAH ANIBI valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI24344/13 emä PEACEMAKER’S BLACK GYPSY P musta
kääpiösnautseri, musta FI36477/19 uros UPTIGHT JACK’S BLACK HAROLD musta
kääpiösnautseri, musta FI36476/19 narttu UPTIGHT JACK’S BLACK HALEY musta
kääpiösnautseri, musta FI36474/19 narttu UPTIGHT JACK’S BLACK HATTIE musta
kääpiösnautseri, musta FI36475/19 narttu UPTIGHT JACK’S BLACK HAZEL musta
Väriristeytykset 2018
synt. 12.12.2018   KUURAPARRAN 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 2 kk  ::  emä 5 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI51890/13 isä FI MVA JULIUKSEN UMORISTICO musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI12495/16 emä FI MVA NO MVA NAGYIREGI PALOMA valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI13940/19 uros KUURAPARRAN MADE BY LEGACY pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI13941/19 narttu KUURAPARRAN MADE IN HEAVEN musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI13942/19 narttu KUURAPARRAN MADE WITH LOVE pippuri & suola
synt. 14.12.2018   GREEDY RASCAL’S 1 uros, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 1,15% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v   ::  emä 2 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI13979/16 isä GREEDY RASCAL’S YOUR TOPAZ valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI28162/16 emä GREEDY RASCAL’S AMAZING ANDROMEDA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI12948/19 uros GREEDY RASCAL’S BE BRAVE
kääpiösnautseri, valkoinen FI12944/19 narttu GREEDY RASCAL’S BE BEAUTIFUL
kääpiösnautseri, musta-hopea FI12947/19 narttu GREEDY RASCAL’S BE HAPPY
kääpiösnautseri, musta FI12945/19 narttu GREEDY RASCAL’S BE PATIENT
kääpiösnautseri, musta FI12946/19 narttu GREEDY RASCAL’S BE SMART
synt. 24.12.2018   BACKOUT’S 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 2,58% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 5 kk  ::  emä 2 v 6 kk
2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 2,58% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 5 kk  ::  emä 2 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41877/17 isä EE JMVA BACKOUT’S ROWANBERRY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI45009/17 emä EE MVA EE JMVA UDABERRI LAKESHIA musta
kääpiösnautseri, musta FI14002/19 narttu BACKOUT’S ZAMIRA musta
kääpiösnautseri, musta FI14003/19 narttu BACKOUT’S ZANDORA musta
synt. 23.10.2018   GREAT VALENTINES 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 7 kk  ::  emä 6 v 7 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI40696/17 isä YEN DASTYNELLA ELEGANT valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI26674/12 emä WILLY LEE BLACK ONYX musta
kääpiösnautseri, musta FI54180/18 uros GREAT VALENTINES HAMLET musta
kääpiösnautseri, musta FI54179/18 uros GREAT VALENTINES HERCULES musta
kääpiösnautseri, musta FI54181/18 narttu GREAT VALENTINES HERA musta
synt. 11.10.2018   BACKOUT’S 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 7 kk  ::  emä 4 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI15167/18 isä AMERICAN DREAM GRASANT musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI19369/14 emä FI MVA EE MVA HeJW-14 BACKOUT’S WANNA BE A STAR valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52622/18 uros BACKOUT’S YOU CAN GUESS musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI52623/18 narttu BACKOUT’S YOU NEVER KNOW musta
synt. 10.10.2018   D’ARNÉ 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 1,05% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 9 kk  ::  emä 3 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen RKF3673831 isä FI MVA IS MVA SE MVA RU MVA IT MVA RU JMVA PMJV-13 MV-17 STAR’S OF WHITE NIGHT UNIQUE valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52452/15 emä D’ARNÉ XALINDA BSW musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52970/18 uros D’ARNÉ ICH WILL WBS musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52971/18 uros D’ARNÉ IMPERIAL WBS musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52972/18 uros D’ARNÉ INTREPID WBS musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI52973/18 narttu D’ARNÉ IMMER SÜSS WBS valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52974/18 narttu D’ARNÉ INGALIND WBS musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52975/18 narttu D’ARNÉ INGETRAUD WBS musta-hopea
synt. 28.9.2018   GREEDY RASCAL’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,25% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 9 kk  ::  emä 2 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI13979/16 isä GREEDY RASCAL’S YOUR TOPAZ valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI32705/16 emä GREEDY RASCAL’S BRILLIANT QUEEN musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI51462/18 uros GREEDY RASCAL’S YOU ARE MY SOUL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI51461/18 narttu GREEDY RASCAL’S YOU ARE IN MY HEART musta
kääpiösnautseri, musta FI51460/18 narttu GREEDY RASCAL’S YOU ARE ON MY MIND musta
synt. 19.9.2018   3 urosta, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 9 kk  ::  emä 1 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI17182/12 isä KESIA DEBUSSY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI25382/17 emä GREAT VALENTINES FIA musta
kääpiösnautseri, musta FI49974/18 uros DEXTER musta
kääpiösnautseri, musta FI49975/18 uros DIESEL musta
kääpiösnautseri, musta FI49976/18 uros TEXAS musta
kääpiösnautseri, musta FI49977/18 narttu CHANEL musta
kääpiösnautseri, musta FI49978/18 narttu GUCCI musta
kääpiösnautseri, musta FI49979/18 narttu LUNA musta
kääpiösnautseri, musta FI49980/18 narttu PRADA musta
synt. 14.9.2018   3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v   ::  emä 2 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50726/17 isä MEMORYTALE’S FULL OF POWER pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI46818/16 emä BELLABELLAX THUNDERGIRL musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea EJ51069/18 uros HUPI black & tan
kääpiösnautseri, musta-hopea EJ51070/18 uros RINO black & tan
kääpiösnautseri, musta-hopea EJ51071/18 uros UUNO black & tan
kääpiösnautseri, musta-hopea EJ51072/18 narttu MILA black & tan
synt. 8.9.2018   UPTIGHT JACK’S 5 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 1,52% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 7 kk  ::  emä 4 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI16164/13 isä PEPALFA’S CRYSTAL EATON musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI53957/13 emä FI MVA UPTIGHT JACK’S WHITE YASMIN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI49072/18 uros UPTIGHT JACK’S BLACK GLENN musta
kääpiösnautseri, musta FI49071/18 uros UPTIGHT JACK’S BLACK GUNVALD musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI49074/18 uros UPTIGHT JACK’S WHITE GERHARD valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI49073/18 uros UPTIGHT JACK’S WHITE GERMUND valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI49075/18 uros UPTIGHT JACK’S WHITE GERT valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI49076/18 narttu UPTIGHT JACK’S WHITE GRETEL valkoinen
synt. 30.7.2018   DARYA’S 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 1,68% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 3 kk  ::  emä 3 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI36705/12 isä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA LTJV-13 LTV-15DARYA’S HARDY HEFAISTOS P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29944/15 emä DARYA’S PEPPERY NUU-NUU P pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI48119/18 uros DARYA’S QARATE QID P valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI48120/18 uros DARYA’S QING QONG P valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI48121/18 uros DARYA’S QISSING QUY P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48122/18 narttu DARYA’S PEPPERY QIQIRU P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48123/18 narttu DARYA’S PEPPERY QUTIEPAI P pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI48124/18 narttu DARYA’S QUEENY QUISSA P valkoinen
synt. 30.7.2018   BACKOUT’S 1 uros, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 1,27% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 8 kk  ::  emä 2 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI55216/17 isä PMJV-17 STAR’S OF WHITE NIGHT VEZUVIO valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48959/15 emä BACKOUT’S ELEGIA P pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44629/18 uros BACKOUT’S XTREMELY HAPPY musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI44633/18 narttu BACKOUT’S XCEPTIONAL ELEGANCE valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44631/18 narttu BACKOUT’S XCLUSIVE EDITION musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI44632/18 narttu BACKOUT’S XPENSIVE HOBBY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI44630/18 narttu BACKOUT’S XPLOSIVE TEMPER musta
synt. 2.7.2018   2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 11 kk  ::  emä 3 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI50512/17 isä ULNIGHT BUTTERFLY KENTTACHVIS musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI38753/16 emä WIND OF GLORY CAMELLIA valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI42112/18 uros UNTO musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI42111/18 uros URHO pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI42114/18 narttu ANELMA musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI42113/18 narttu UNELMA pippuri & suola
synt. 15.6.2018   BACKOUT’S 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 7 kk  ::  emä 2 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI56884/13 isä BACKOUT’S VAN BUUREN musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI16995/16 emä EE MVA EE JMVA PARATUS SECRET SIN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI45924/18 uros BACKOUT’S WHAT A WONDER P musta
kääpiösnautseri, musta FI45925/18 uros BACKOUT’S WONDER WAKE ME UP P musta
kääpiösnautseri, musta FI45923/18 uros BACKOUT’S WONDERBOY P musta
kääpiösnautseri, musta FI45927/18 narttu BACKOUT’S WONDER OF LIFE P musta
kääpiösnautseri, musta FI45926/18 narttu BACKOUT’S WONDERFUL LIFE P musta
synt. 30.5.2018   GREEDY RASCAL’S 1 uros, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 7 kk  ::  emä 2 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI11807/17 isä FABIEN ŠVARCAVA valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55480/15 emä GREEDY RASCAL’S XTRA PINK musta
kääpiösnautseri, musta FI36077/18 uros GREEDY RASCAL’S XTREME POPCORN musta
kääpiösnautseri, musta FI36079/18 narttu GREEDY RASCAL’S XTREME CANDY musta
kääpiösnautseri, musta FI36078/18 narttu GREEDY RASCAL’S XTREME LOLLIPOP musta
kääpiösnautseri, musta FI36080/18 narttu GREEDY RASCAL’S XTREME MARSHMALLOW musta
synt. 9.5.2018   WILPERIN 4 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,12% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 6 kk  ::  emä 4 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI10702/12 isä C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA NOV-14 PMV-14 LVV-15 JETTYSPOOF’S OH SO MAN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36211/14 emä WILPERIN BLACK CASSANDRA musta
kääpiösnautseri, musta FI33976/18 uros WILPERIN FELIPE musta
kääpiösnautseri, musta FI33975/18 uros WILPERIN FIGARO musta
kääpiösnautseri, musta FI33974/18 uros WILPERIN FLIPPER musta
kääpiösnautseri, musta FI33973/18 uros WILPERIN FRODO musta
kääpiösnautseri, musta FI33971/18 narttu WILPERIN FIINA musta
kääpiösnautseri, musta FI33972/18 narttu WILPERIN FRIIDU musta
synt. 7.4.2018   SUPER PLAY’S 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,74% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 9 kk  ::  emä 3 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI43721/14 isä C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BALTJV-15 HeJW-15 JV-15 EEV-16 DKV-16 V-16 BALTV-17 EEV-17 RIGAW-17 EEV-18 JETTYSPOOF’S PIECE OF CAKE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI15962/15 emä SUPER PLAY’S ANNABELLA musta
kääpiösnautseri, musta FI27845/18 uros SUPER PLAY’S OCEAN KING musta
kääpiösnautseri, musta FI27846/18 uros SUPER PLAY’S OCEAN SAILOR musta
kääpiösnautseri, musta FI27847/18 uros SUPER PLAY’S OCEAN WHISPER musta
kääpiösnautseri, musta FI27848/18 narttu SUPER PLAY’S OCEAN DIAMOND musta
kääpiösnautseri, musta FI27849/18 narttu SUPER PLAY’S OCEAN QUEEN musta
synt. 26.3.2018   1 uros, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 11 kk  ::  emä 1 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI27462/12 isä KIRIFIX IRON HEAVY pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI17277/17 emä MÁTRASZÉPE DAYDREAMER valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI24653/18 uros PYRY musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24655/18 narttu DINA pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24654/18 narttu MALIKA pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI24652/18 narttu MURU musta
 
synt. 3.1.2018   ZORNOI 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,48% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 7 kk  ::  emä 2 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI39522/17 isä WIND OF GLORY CHECKMATE valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17047/16 emä ZORNOI SILVER SAGA musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI15137/18 uros ZORNOI WALDEMAR valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI15135/18 uros ZORNOI WILD STALLION pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI15136/18 uros ZORNOI WISEGUY valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI15139/18 narttu ZORNOI WANNABE WITCH pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI15138/18 narttu ZORNOI WHITE WITCH valkoinen
Väriristeytykset 2017
synt. 27.9.2017   BOJAI 4 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 8 v 4 kk  ::  emä 4 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen † FI37984/09 isä ZORNOI HULIGAN valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI32272/13 emä BOJAI ODESSA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI52538/17 uros BOJAI TAYET musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52540/17 uros BOJAI THEODORE musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI52539/17 uros BOJAI THOT musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52537/17 uros BOJAI TYSON musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI52541/17 narttu BOJAI THEIA musta
synt. 17.9.2017 HERTTUATTAREN 1 uros, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 10 kk  ::  emä 2 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI11358/16 isä FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA CZ MVA BALT MVA PMV-17 WILLY LEE IAN WHITE valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI47540/15 emä HERTTUATTAREN EASY musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI50750/17 uros HERTTUATTAREN GOLJAT musta
kääpiösnautseri, musta FI50749/17 narttu HERTTUATTAREN GAALA musta
kääpiösnautseri, musta FI50747/17 narttu HERTTUATTAREN GIMMA musta
kääpiösnautseri, musta FI50748/17 narttu HERTTUATTAREN GUESS musta
synt. 4.8.2017 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 5 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,10% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 2 kk  ::  emä 2 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI40167/12 isä GREEDY RASCAL’S XCELLENT EXCEPTION musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI28837/15 emä GREEDY RASCAL’S ONE OF THE FABULOUS valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI45983/17 uros GREEDY RASCAL’S NOTHING TO HIDE valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI45984/17 narttu GREEDY RASCAL’S NOTHING TO ADD valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI45985/17 narttu GREEDY RASCAL’S NOTHING TO FEAR musta
kääpiösnautseri, musta FI45986/17 narttu GREEDY RASCAL’S NOTHING TO LOSE musta
kääpiösnautseri, musta FI45988/17 narttu GREEDY RASCAL’S NOTHING TO TELL musta
kääpiösnautseri, musta FI45987/17 narttu GREEDY RASCAL’S NOTHING TO WORRY musta
synt. 28.7.2017 KIKICO 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v   ::  emä 4 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI43723/14 isä FI MVA BY JMVA LT JMVA EE JMVA EEJV-15 BYJV-15 JETTYSPOOF’S PIECE OF HEAVEN valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI41747/13 emä LAPLAND’S FIREDREAM musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44448/17 narttu KIKICO FINLANDIA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44446/17 narttu KIKICO KARELIA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44447/17 narttu KIKICO LAPPONIA musta-hopea
synt. 27.7.2017 YACAMAS 2 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 4 kk  ::  emä 4 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI26105/13 isä FI MVA EE MVA YACAMAS UCCONEN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI26135/13 emä YACAMAS VOICE OF LUMOS musta
kääpiösnautseri, musta FI44935/17 uros YACAMAS FINN FILOSOFO WB musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44939/17 uros YACAMAS FINN SILVER LEADER WB musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI44936/17 narttu YACAMAS FINN FUN PRINCESS WB musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44937/17 narttu YACAMAS FINN SILVER JEWEL WB musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44938/17 narttu YACAMAS FINN SILVER SWEET WB musta-hopea
synt. 14.7.2017 GREEDY RASCAL’S 2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 8 v 3 kk  ::  emä 2 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI59438/09 isä FI MVA MAXI KING OF TAITA’S USHABTI musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI36693/15 emä GREEDY RASCAL’S QUITE GLARING valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI43537/17 uros GREEDY RASCAL’S LUMINOUS CHAP musta
kääpiösnautseri, musta FI43536/17 uros GREEDY RASCAL’S LUMINOUS DUDE musta
kääpiösnautseri, musta FI43535/17 narttu GREEDY RASCAL’S LUMINOUS KIND musta
kääpiösnautseri, musta FI43534/17 narttu GREEDY RASCAL’S LUMINOUS TYPE musta
synt. 13.7.2017 YACAMAS 2 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 2 kk  ::  emä 4 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI38384/11 isä FI MVA YACAMAS QUEZAR musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI26102/13 emä YACAMAS UTU valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI43461/17 uros YACAMAS ESCOBAN BW valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI43460/17 uros YACAMAS EVERARDO BW musta
kääpiösnautseri, musta FI43464/17 narttu YACAMAS EDENIA BW musta
kääpiösnautseri, musta FI43463/17 narttu YACAMAS ELIGIA BW musta
kääpiösnautseri, musta FI43462/17 narttu YACAMAS ESTRELITA BW musta
synt. 8.7.2017 BACKOUT’S 3 urosta, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,78% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 11 kk  ::  emä 2 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI45830/14 isä BACKOUT’S YELLOW SUBMARINE musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI38320/16 emä TOP OF MY HEART FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI41876/17 uros BACKOUT’S RHUBARB valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI41877/17 uros BACKOUT’S ROWANBERRY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI41878/17 uros BACKOUT’S RYECORN musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI41872/17 narttu BACKOUT’S RASPBERRY valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI41873/17 narttu BACKOUT’S RHODODENDRON valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI41874/17 narttu BACKOUT’S RICEGRAIN valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI41875/17 narttu BACKOUT’S ROSEBUD valkoinen
synt. 3.6.2017 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 10 v   ::  emä 4 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FIN35681/07 isä WEXELL LUUVART BLACK KÖSSI musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI32113/13 emä NAN FAN’S FRIIDU valkoinen
kääpiösnautseri, musta EJ37550/17 uros MYRSKY musta
kääpiösnautseri, musta EJ37551/17 uros TYRSKY musta
kääpiösnautseri, musta EJ37552/17 narttu TYYNI musta
synt. 27.4.2017 PEACEMAKER’S 1 uros, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,57% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 11 kk  ::  emä 1 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI10007/16 isä FI MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA FILL SARAH ANIBI valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI13155/16 emä PEACEMAKER’S JUBAS IN BLACK musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI30839/17 uros PEACEMAKER’S WHITE KING valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI30842/17 narttu PEACEMAKER’S BLACK KERSTIN musta
kääpiösnautseri, musta FI30843/17 narttu PEACEMAKER’S BLACK KICA musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI30840/17 narttu PEACEMAKER’S WHITE KECIA valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI30841/17 narttu PEACEMAKER’S WHITE KERCIA valkoinen
synt. 11.4.2017 PARATUS 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 1 kk  ::  emä 3 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI27098/12 isä PARATUS NATURAL TALENT musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI51693/14 emä PARATUS QUEST FOR ADVENTURE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI40351/17 uros PARATUS UNBELIEVABLE P musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI40350/17 uros PARATUS UNTOUCHABLE P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI40349/17 narttu PARATUS UNFORGETTABLE P pippuri & suola
synt. 14.1.2017 BACKOUT’S 2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 3 kk  ::  emä 2 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI56349/12 isä BACKOUT’S OMAR musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI40449/15 emä FI MVA EE MVA HANNA GENSTAT valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI16329/17 uros BACKOUT’S ONLY FOR LUCK musta
kääpiösnautseri, musta FI16328/17 uros BACKOUT’S ONLY FOR PLEASURE musta
kääpiösnautseri, musta FI16331/17 narttu BACKOUT’S ONLY FOR FUN musta
kääpiösnautseri, musta FI16330/17 narttu BACKOUT’S ONLY FOR JOY musta
synt. 10.12.2016 D’ARNÉ 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 2 kk  ::  emä 6 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17292/14 isä RAFAEL musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI20319/11 emä D’ARNÉ OUTSHINE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI14282/17 narttu D’ARNÉ DEFYING THE ODDS BSW pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI14283/17 narttu D’ARNÉ DIVINE DOLL BSW pippuri & suola
synt. 9.12.2016 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,10% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v   ::  emä 2 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI21840/14 emä GREEDY RASCAL’S IF YOU BELIEVE ME musta
kääpiösnautseri, musta FI12779/17 uros GREEDY RASCAL’S IMPORTANT LIFE musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI12781/17 narttu GREEDY RASCAL’S IMPORTANT SOUL valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI12780/17 narttu GREEDY RASCAL’S IMPORTANT TO BE valkoinen
synt. 8.11.2016 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 4 kk  ::  emä 3 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI12111/16 isä KEEP THE FAITH JEZZY DOGS musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI24651/13 emä FAUSTKÄMPFEN LUMINOUS IN WHITE valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI14891/17 narttu TESSA musta-hopea
Väriristeytykset 2016
synt. 21.10.2016   FIRST ROYAL 1 uros, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 2 kk  ::  emä 2 v 7 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI47638/14 isä FI MVA EE MVA PEACEMAKER’S BLACK HOTTENTOT musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI37907/14 emä GERALDINE GENSTAT valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI54012/16 uros FIRST ROYAL FAST AND LOUD pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI54014/16 narttu FIRST ROYAL FANTASTIC LADY musta
kääpiösnautseri, musta FI54016/16 narttu FIRST ROYAL FAST RUNNER musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI54013/16 narttu FIRST ROYAL FIRE FOX pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI54015/16 narttu FIRST ROYAL FIRE SOUL musta
synt. 10.8.2016   UPTIGHT JACK’S 4 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 10 kk  ::  emä 6 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI53956/13 isä FI MVA UPTIGHT JACK’S WHITE YERAY valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI53907/10 emä UPTIGHT JACK’S QUESTA pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI45541/16 uros UPTIGHT JACK’S SALTY DALEY pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI45539/16 uros UPTIGHT JACK’S SALTY DAMON pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI45540/16 uros UPTIGHT JACK’S SALTY DARELL pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI45542/16 uros UPTIGHT JACK’S SALTY DENLEY pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI45538/16 narttu UPTIGHT JACK’S SALTY DRUCILLA pippuri & suola
synt. 27.7.2016   PARATUS 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 5 kk  ::  emä 4 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI22580/12 isä PARATUS MICK JAGGER valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI27094/12 emä PARATUS NEVER TOO LATE musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI44262/16 uros PARATUS THUNDER ROAD musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44261/16 uros PARATUS TRAVELIN’ MAN musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI44263/16 uros PARATUS TUMBLING DICE musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44259/16 narttu PARATUS TATTOOED DANCER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI44260/16 narttu PARATUS TINY DANCER musta-hopea
synt. 22.7.2016   BLACK WIDOW’S 1 uros, 7 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 11 kk  ::  emä 3 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI49853/14 isä ERIDANUS valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI11999/13 emä BLACK WIDOW’S MISS MONDAY musta
kääpiösnautseri, musta FI43214/16 uros BLACK WIDOW’S ORLANDO musta
kääpiösnautseri, musta FI43213/16 narttu BLACK WIDOW’S ODETTE musta
kääpiösnautseri, musta FI43212/16 narttu BLACK WIDOW’S OFELIA musta
kääpiösnautseri, musta FI43209/16 narttu BLACK WIDOW’S OKSANA musta
kääpiösnautseri, musta FI43208/16 narttu BLACK WIDOW’S OLIVIA musta
kääpiösnautseri, musta FI43211/16 narttu BLACK WIDOW’S OLYMPIA musta
kääpiösnautseri, musta FI43210/16 narttu BLACK WIDOW’S OMAROSA musta
kääpiösnautseri, musta FI43207/16 narttu BLACK WIDOW’S OPRAH musta
synt. 13.5.2016   GREEDY RASCAL’S 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 4 kk  ::  emä 2 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI14970/14 isä WILLY LEE WHITE YETRO valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI26151/14 emä GREEDY RASCAL’S JUSTIFIED SWEETHEART musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI32707/16 uros GREEDY RASCAL’S CAPTIVATING PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI32708/16 narttu GREEDY RASCAL’S CAPTIVATING SILVER musta-hopea
synt. 5.5.2016   GREEDY RASCAL’S 4 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 8 kk  ::  emä 3 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI22098/13 isä FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RU MVA PRINCE OF KENT FROM DOLINA RIVENDELL musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI50184/13 emä DONATELLA-BIANCA OF TAITA’S USHABTI valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI32704/16 uros GREEDY RASCAL’S BRILLIANT COUNT musta
kääpiösnautseri, musta FI32701/16 uros GREEDY RASCAL’S BRILLIANT KING musta
kääpiösnautseri, musta FI32703/16 uros GREEDY RASCAL’S BRILLIANT LORD musta
kääpiösnautseri, musta FI32702/16 uros GREEDY RASCAL’S BRILLIANT PRINCE musta
kääpiösnautseri, musta FI32706/16 narttu GREEDY RASCAL’S BRILLIANT PRINCESS musta
kääpiösnautseri, musta FI32705/16 narttu GREEDY RASCAL’S BRILLIANT QUEEN musta
synt. 26.4.2016   D’ARNÉ 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 6 kk  ::  emä 3 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI18832/11 isä FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA D’ARNÉ NONESUCH valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI33837/12 emä D’ARNÉ RÄTSEL musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI32085/16 uros D’ARNÉ BEAU BRUMMEL WBS pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI32086/16 narttu D’ARNÉ BEATRICE WBS musta-hopea
synt. 8.4.2016   GREEDY RASCAL’S 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 9 kk  ::  emä 1 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI45132/14 isä ARGENTONERO KIND OF RASCAL musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI34964/14 emä GREEDY RASCAL’S KNOCKOUT OF GLORY valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI28160/16 uros GREEDY RASCAL’S AMAZING ADONIS musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI28159/16 uros GREEDY RASCAL’S AMAZING APOLLO musta
kääpiösnautseri, musta FI28161/16 uros GREEDY RASCAL’S AMAZING ARES musta
kääpiösnautseri, musta FI28163/16 narttu GREEDY RASCAL’S AMAZING AFRODITE musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI28162/16 narttu GREEDY RASCAL’S AMAZING ANDROMEDA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI28164/16 narttu GREEDY RASCAL’S AMAZING ATHENA musta
synt. 6.4.2016   SUPER PLAY’S 4 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 8 kk  ::  emä 1 v 7 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen  FI15760/16 isä FI MVA SE MVA EE MVA GROTH’S WHISPER FROM MATTIS valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI52710/14 emä SUPER PLAY’S WHY NOT ME musta
kääpiösnautseri, musta FI27351/16 uros SUPER PLAY’S PABLO musta
kääpiösnautseri, musta FI27354/16 uros SUPER PLAY’S PAOLINO musta
kääpiösnautseri, musta FI27352/16 uros SUPER PLAY’S PAQUITO musta
kääpiösnautseri, musta FI27353/16 uros SUPER PLAY’S PASTOR musta
synt. 27.1.2016   ZORNOI 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 7 kk  ::  emä 3 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI40043/13 isä CHUPETA’S RICOCHET musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI13471/13 emä ZORNOI NEFERTITI valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17044/16 uros ZORNOI SAMURAI musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17043/16 uros ZORNOI SHERLOCK musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17042/16 uros ZORNOI SYLVESTER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI17046/16 narttu ZORNOI SERAFINA musta
kääpiösnautseri, musta FI17045/16 narttu ZORNOI SILOUETTE musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI17047/16 narttu ZORNOI SILVER SAGA musta-hopea
synt. 23.1.2016   JETTYSPOOF’S 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 3 kk  ::  emä 3 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI12005/15 isä LT JMVA JETTYSPOOF’S GWENDALS ZIRCON musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI18847/16 emä GOLDIRIS UNITY OF PURPOSE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI20634/16 narttu JETTYSPOOF’S BLACK SURPRISE musta
synt. 18.1.2016   D’ARNÉ 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 5 v 6 kk  ::  emä 3 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen  FI24830/12 isä NO MVA EE MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BOLTRES FLAMENCO WHITE DANCE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI29265/12 emä KIAHAN CHER musta
kääpiösnautseri, musta FI18822/16 uros D’ARNÉ YEOMAN WB musta
kääpiösnautseri, musta FI18823/16 narttu D’ARNÉ YAMAHA GIRL WB musta
synt. 20.12.2015   GREEDY RASCAL’S 1 uros, 5 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (8 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 11 kk  ::  emä 3 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI14970/14 isä WILLY LEE WHITE YETRO valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI40168/12 emä GREEDY RASCAL’S XCELLENT EXAMPLE musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI13979/16 uros GREEDY RASCAL’S YOUR TOPAZ valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI13977/16 narttu GREEDY RASCAL’S YOUR DIAMOND valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI13982/16 narttu GREEDY RASCAL’S YOUR EMERALD valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI13981/16 narttu GREEDY RASCAL’S YOUR RUBY musta
kääpiösnautseri, musta FI13978/16 narttu GREEDY RASCAL’S YOUR SAPPHIRE musta
kääpiösnautseri, musta FI13980/16 narttu GREEDY RASCAL’S YOUR ZIRCON musta
synt. 14.12.2015   PEACEMAKER’S 2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (5 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 2 kk  ::  emä 5 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI31640/13 isä FI MVA LV MVA HR MVA DOG-OTHO’S POSEIDON musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI42320/10 emä PEACEMAKER’S WHITE ARIZONA valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI13152/16 uros PEACEMAKER’S JIPPII IN FROST musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI13153/16 uros PEACEMAKER’S JOBAS IN BLACK musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI13154/16 narttu PEACEMAKER’S JAHAS IN PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI13155/16 narttu PEACEMAKER’S JUBAS IN BLACK musta
synt. 11.11.2015   BACKOUT’S 4 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 10 kk  ::  emä 2 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FCA19724 isä EE MVA AR MVA AR GR MVA RUSSKIY ASSORTI’C IRBIS pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI23496/13 emä BACKOUT’S SNOWY SURPRISE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI10677/16 uros BACKOUT’S HALO EFFECT pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI10678/16 uros BACKOUT’S HALO LEGEND pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI10679/16 uros BACKOUT’S HARD DAY’S NIGHT pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI10680/16 uros BACKOUT’S HARD ROCK CAFE pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI10676/16 narttu BACKOUT’S HAPPY HOUR pippuri & suola
Väriristeytykset 2015

 

synt. 29.10.2015 GREEDY RASCAL’S 2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 10 kk  ::  emä 2 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI16618/13 emä GREEDY RASCAL’S ANXCIOUS TO SAMBA musta
kääpiösnautseri, musta FI55479/15 uros GREEDY RASCAL’S WHAT A WARLOCK musta
kääpiösnautseri, musta FI55478/15 uros GREEDY RASCAL’S WHAT WISDOM musta
kääpiösnautseri, musta FI55477/15 narttu GREEDY RASCAL’S WHAT A WILD ONE musta
kääpiösnautseri, musta FI55476/15 narttu GREEDY RASCAL’S WHAT WHIMSY musta
synt. 31.8.2015 LARUTZELLAN 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 4 kk  ::  emä 4 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52986/09 isä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV JMVA EE JMVA CATADELIAN KILIMANJARO musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI12789/11 emä C.I.B FI MVA EE MVA LT MVA FAUSTKÄMPFEN HEGEMONY IN WHITE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47845/15 uros LARUTZELLAN ADAMANT pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47844/15 uros LARUTZELLAN ALWAYS MY PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47843/15 uros LT JMVA LARUTZELLAN ANGELO pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47846/15 narttu EE MVA LT JMVA EE JMVA LARUTZELLAN ALWAYS ON MY MIND pippuri & suola
synt. 28.8.2015 D’ARNÉ 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 7 v 10 kk  ::  emä 6 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FIN23802/08 isä EE MVA RO MVA CY MVA RO GR MVA MK MVA MD MVA ME MVA AZ MVA PECTUS MR MOONLIGHT musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI47672/09 emä D’ARNÉ HERZLEIN valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52452/15 narttu D’ARNÉ XALINDA BSW musta-hopea
synt. 20.8.2015 DARYA’S 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 8 v 11 kk  ::  emä 6 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FIN49518/06 isä FI MVA DUFLUUR’S AMAZINGBOY musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI14543/09 emä C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA JV-09 HeVW-16 VV-16 DARYA’S BLAZING BRIELLA P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50595/15 uros DARYA’S PEPPERY O’BOY P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50596/15 uros DARYA’S PEPPERY ODYSSEUS P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50597/15 uros DARYA’S PEPPERY ONEIROI P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50598/15 narttu DARYA’S PEPPERY ORITHYIA P pippuri & suola
synt. 20.8.2015 LAPLAND’S 4 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 9 kk  ::  emä 5 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI10701/12 isä C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA HeJW-12 JV-12 LVJV-13 EEV-13 BALTV-13 HeW-13 PMV-13 SEV-13 EEV-14 V-14 HeW-14 BYV-15 DKV-15 HeW-15 KBHV-16 JETTYSPOOF’S OH SO GREAT valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea † FI27314/10 emä FI MVA LAPLAND’S CRANBERRY musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI47816/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE BLACK musta
kääpiösnautseri, musta FI47818/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE CARBON musta
kääpiösnautseri, musta FI47817/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE SHADOW musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI47819/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE SILVER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI47822/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE DAISY musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI47821/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE ROSE musta
kääpiösnautseri, musta FI47820/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE VIOLET musta
synt. 20.8.2015 BACKOUT’S 5 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 7 kk  ::  emä 3 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FCA19724 isä EE MVA AR MVA AR GR MVA RUSSKIY ASSORTI’C IRBIS pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI21254/12 emä BACKOUT’S KRISTALL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI48953/15 uros BACKOUT’S EGON P musta
kääpiösnautseri, musta FI48954/15 uros BACKOUT’S ELGAR P musta
kääpiösnautseri, musta FI48955/15 uros BACKOUT’S ELMER P musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48956/15 uros BACKOUT’S EMIL P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48957/15 uros BACKOUT’S ERNEST P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48959/15 narttu BACKOUT’S ELEGIA P pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI48958/15 narttu BACKOUT’S ELENIA P musta
synt. 10.8.2015 YACAMAS 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 10 kk  ::  emä 7 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI18832/11 isä FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA D’ARNÉ NONESUCH valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI11024/09 emä NAOMI CAMPBELL BME VON PORTENSCHLAG musta
kääpiösnautseri, musta FI47459/15 uros YACAMAS CHURRO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI47460/15 narttu YACAMAS COOKIE WB musta
synt. 4.8.2015 YACAMAS 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 5 kk  ::  emä 5 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI26105/13 isä FI MVA EE MVA YACAMAS UCCONEN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55514/10 emä YACAMAS O MY ROSE musta
kääpiösnautseri, musta FI48464/15 narttu YACAMAS BIT OF CAKE WB musta
synt. 31.5.2015 BACKOUT’S 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,38% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v   ::  emä 2 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI34317/09 isä BACKOUT’S UNPLUGGED valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI15846/14 emä QUITE A HAPPY DOG FROM DOLINA RIVENDELL pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI37109/15 uros BACKOUT’S DEMON’S DANCE musta
kääpiösnautseri, musta FI37110/15 uros BACKOUT’S DEVIL’S DICE musta
kääpiösnautseri, musta FI37111/15 uros BACKOUT’S DIAVOLO NERO musta
kääpiösnautseri, musta FI37113/15 narttu BACKOUT’S DARK DELIGHT musta
kääpiösnautseri, musta FI37112/15 narttu BACKOUT’S DARK’N DIVINE musta
synt. 28.5.2015 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 5 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,40% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 11 kk  ::  emä 2 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI40167/12 isä GREEDY RASCAL’S XCELLENT EXCEPTION musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI47221/12 emä GREEDY RASCAL’S YES I AM THE DIVA valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI36691/15 uros GREEDY RASCAL’S QUITE A GEEK valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36694/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE A GEM musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI36692/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE A GEMSTONE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36695/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GENIAL musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI36693/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GLARING valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36696/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GLEAMING musta
synt. 8.5.2015 UPTIGHT JACK’S 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 2 kk  ::  emä 2 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29335/11 isä FI MVA PEACEMAKER’S BRAVO PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI44394/12 emä UPTIGHT JACK’S WHITE ULRICA valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33705/15 uros UPTIGHT JACK’S SALTY BIG BEN pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33706/15 uros UPTIGHT JACK’S SALTY BIG HUGO pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33704/15 narttu UPTIGHT JACK’S SALTY BLANCHE pippuri & suola
synt. 13.4.2015 ENYOS 1 uros  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 4 kk  ::  emä 2 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI25564/13 emä GREEDY RASCAL’S BETTER THAN EVER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29899/15 uros ENYOS GRIMBALDI PROUDFOOT musta-hopea
synt. 10.4.2015 YACAMAS 2 urosta, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 9 kk  ::  emä 3 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen † FI24830/12 isä NO MVA EE MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BOLTRES FLAMENCO WHITE DANCE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24771/12 emä YACAMAS SPICY SURPRISE pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29640/15 uros YACAMAS ALEPPO PEPPER SPW pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29641/15 uros YACAMAS ANNATTO PEPPER SPW pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI29636/15 narttu YACAMAS AJWAIN SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29638/15 narttu YACAMAS ALLSPICE SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29639/15 narttu YACAMAS ANISE SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29637/15 narttu YACAMAS AROMA SPICY SPW musta
synt. 7.4.2015 BATBEARDS 3 urosta  ::  sukusiitosprosentti 3,23% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 8 kk  ::  emä 5 v 7 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI50749/12 isä FI MVA BACKOUT’S NOAH P valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI21987/10 emä FI MVA EE MVA HEAVEN ON EARTH CARBONEUM musta
kääpiösnautseri, musta FI28555/15 uros BATBEARDS FABULOUS FELLOW musta
kääpiösnautseri, musta FI28554/15 uros BATBEARDS FACINATION GENTLEMAN musta
kääpiösnautseri, musta FI28553/15 uros BATBEARDS FULL MOONS HOWLER musta
synt. 7.4.2015 GREEDY RASCAL’S 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 4 kk  ::  emä 4 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI35253/10 emä GREEDY RASCAL’S LOVE TAKES musta
kääpiösnautseri, musta FI28844/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER BEEN BETTER musta
kääpiösnautseri, musta FI28845/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER GIVE UP musta
kääpiösnautseri, musta FI28846/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER SAY NEVER musta
kääpiösnautseri, musta FI28849/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER ENDING LOVE musta
kääpiösnautseri, musta FI28847/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER ENOUGH musta
kääpiösnautseri, musta FI28848/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER EVER musta
synt. 4.4.2015 FAUSTKÄMPFEN 6 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (4 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 3 kk  ::  emä 4 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen RKF3673831 isä RU MVA IT MVA RU JMVA PMJV-13 STAR’S OF WHITE NIGHT UNIQUE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI37432/11 emä FI MVA DREAMS OF FREEDOM EASTWIND FROM FAUSTKÄMPFEN musta
kääpiösnautseri, musta FI27339/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM LEAP WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27340/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM OF SOLACE WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27341/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM THEORY WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27342/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUESTION TO ASK WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27343/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUICKSILVER WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27344/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUICKSTEP WB musta
synt. 20.3.2015 DARYA’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (5 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 8 kk  ::  emä 6 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29511/15 isä FI MVA EE MVA LT JMVA EE JMVA BALTJV-14 FASCINATING DEFENDER SMART MUSTACHE musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen † FI59779/09 emä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA RKFV-09 LTJV-09ETERNAL GAMBLER TIMELESS LEGEND P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29943/15 uros DARYA’S PEPPERY NEMO P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29944/15 narttu DARYA’S PEPPERY NUU-NUU P pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29945/15 narttu EE JMVA DARYA’S SILVERY NANETTE P musta-hopea
synt. 14.3.2015 BACKOUT’S 7 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 8 kk  ::  emä 4 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI39722/12 isä FI MVA EE MVA I’M LENNI THE LITTLE SEAGULL FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI10860/11 emä MARTPU SÖPÖ-SENNI musta
kääpiösnautseri, musta FI24674/15 uros BACKOUT’S CASABLANCA musta
kääpiösnautseri, musta FI24675/15 uros BACKOUT’S CASINO ROYALE musta
kääpiösnautseri, musta FI24676/15 uros BACKOUT’S CHAOS THEORY musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24678/15 uros BACKOUT’S CHECKMATE pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24679/15 uros BACKOUT’S CHINATOWN pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24680/15 uros BACKOUT’S CLIFFHANGER pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24681/15 uros BACKOUT’S CRIMSON PEAK pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI24677/15 narttu BACKOUT’S COPYCAT musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24682/15 narttu BACKOUT’S CRYSTAL FAIRY pippuri & suola
synt. 13.3.2015 ZANIMIN 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 7 kk  ::  emä 5 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI17404/15 isä FI MVA DOG-OTHO’S SUGAR BOY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55845/09 emä FI MVA EE MVA ZANIMIN LIALEI musta
kääpiösnautseri, musta FI24427/15 uros ZANIMIN HELOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24426/15 uros ZANIMIN HIILOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24425/15 uros ZANIMIN HOTLOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24428/15 narttu ZANIMIN HAYLEI musta
synt. 19.2.2015 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,18% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 6 kk  ::  emä 3 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI50746/12 isä BACKOUT’S NAGA MORICH P musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI21252/12 emä BACKOUT’S KIMBALL valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI21693/15 uros TERO pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI21692/15 narttu TAAMAR musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI21691/15 narttu TEERAH valkoinen
synt. 13.2.2015 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 2 kk  ::  emä 1 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI46061/13 emä FELICOS SILFUR ANDRA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19785/15 uros GREEDY RASCAL’S MONSTER MAXIMUM musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19784/15 narttu GREEDY RASCAL’S MONSTER MAGNET musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19783/15 narttu GREEDY RASCAL’S MONSTER PINK musta-hopea
synt. 11.1.2015 BACKOUT’S 4 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,20% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 6 kk  ::  emä 1 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI39722/12 isä FI MVA EE MVA I’M LENNI THE LITTLE SEAGULL FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI13929/14 emä GROTH’S TALK TO ME pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16780/15 uros BACKOUT’S BIT OF CHILI pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16781/15 uros BACKOUT’S BIT OF PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI16782/15 uros BACKOUT’S BIT OF SALT valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI16783/15 uros BACKOUT’S BIT OF SUGAR valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI16784/15 narttu BACKOUT’S BIT OF VANILLA valkoinen
synt. 6.1.2015 PARATUS 3 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (5 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 7 kk  ::  emä 2 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI19924/12 isä C.I.B US MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LTV-12 MANIT’S CAPULET VS MONTAGUE pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI21251/12 emä BACKOUT’S KESTREL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI16133/15 uros PARATUS ROCKIN REBEL musta
kääpiösnautseri, musta FI16134/15 uros PARATUS ROCKIN RENEGADE musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16135/15 uros PARATUS ROCKIN ROMEO pippuri & suola
synt. 11.12.2014 YACAMAS 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 2 kk  ::  emä 4 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI18832/11 isä FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA D’ARNÉ NONESUCH valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI53022/10 emä YACAMAS PANCETTA P musta
kääpiösnautseri, musta FI14845/15 uros YACAMAS ZAPATEADO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI14844/15 uros YACAMAS ZOPETTO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI14843/15 narttu YACAMAS ZAMBRA WB musta
synt. 7.12.2014 5 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 5 kk  ::  emä 3 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI44397/12 isä UPTIGHT JACK’S WHITE UDOLF valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI32275/11 emä UPTIGHT JACK’S BLACK SAFFRON musta
kääpiösnautseri, musta FI12952/15 uros BARON musta
kääpiösnautseri, musta FI12951/15 uros EZIO musta
kääpiösnautseri, musta FI12955/15 uros HUGO musta
kääpiösnautseri, musta FI12954/15 uros KASPER musta
kääpiösnautseri, musta FI12957/15 uros MAX musta
kääpiösnautseri, musta FI12953/15 narttu EVITA musta
kääpiösnautseri, musta FI12956/15 narttu METTE musta
synt. 12.6.2015 D’ARNÉ   1 uros, 3 narttua :: sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 7 v 8 kk  ::  emä 5 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri Silmät LTE MH Näytt. Pentueet
kääpiösnautseri, musta-hopea FIN23802/08 isä EE MVA RO MVA CY MVA RO GR MVA MK MVA MD MVA ME MVA AZ MVA PECTUS MR MOONLIGHT musta-hopea ks. Koiran tiedot 12
kääpiösnautseri, valkoinen FI29692/10 emä D’ARNÉ KEEPSAKE valkoinen OK 1
kääpiösnautseri, musta-hopea FI38303/15 uros D’ARNÉ WALK THE LINE BSW musta-hopea OK SERT 1
kääpiösnautseri, musta-hopea FI38304/15 narttu D’ARNÉ WHIRLWIND BSW musta-hopea OK 1
kääpiösnautseri, musta-hopea FI38305/15 narttu D’ARNÉ WILD HEART BSW musta-hopea
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI38306/15 narttu D’ARNÉ WITCHCRAFT BSW pippuri & suola OK 1
Väriristeytykset 2014
synt. 29.10.2015 GREEDY RASCAL’S 2 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 10 kk  ::  emä 2 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI16618/13 emä GREEDY RASCAL’S ANXCIOUS TO SAMBA musta
kääpiösnautseri, musta FI55479/15 uros GREEDY RASCAL’S WHAT A WARLOCK musta
kääpiösnautseri, musta FI55478/15 uros GREEDY RASCAL’S WHAT WISDOM musta
kääpiösnautseri, musta FI55477/15 narttu GREEDY RASCAL’S WHAT A WILD ONE musta
kääpiösnautseri, musta FI55476/15 narttu GREEDY RASCAL’S WHAT WHIMSY musta
synt. 31.8.2015 LARUTZELLAN 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 4 kk  ::  emä 4 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52986/09 isä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV JMVA EE JMVA CATADELIAN KILIMANJARO musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI12789/11 emä C.I.B FI MVA EE MVA LT MVA FAUSTKÄMPFEN HEGEMONY IN WHITE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47845/15 uros LARUTZELLAN ADAMANT pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47844/15 uros LARUTZELLAN ALWAYS MY PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47843/15 uros LT JMVA LARUTZELLAN ANGELO pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI47846/15 narttu EE MVA LT JMVA EE JMVA LARUTZELLAN ALWAYS ON MY MIND pippuri & suola
synt. 28.8.2015 D’ARNÉ 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 7 v 10 kk  ::  emä 6 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FIN23802/08 isä EE MVA RO MVA CY MVA RO GR MVA MK MVA MD MVA ME MVA AZ MVA PECTUS MR MOONLIGHT musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI47672/09 emä D’ARNÉ HERZLEIN valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI52452/15 narttu D’ARNÉ XALINDA BSW musta-hopea
synt. 20.8.2015 DARYA’S 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 8 v 11 kk  ::  emä 6 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FIN49518/06 isä FI MVA DUFLUUR’S AMAZINGBOY musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen FI14543/09 emä C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA JV-09 HeVW-16 VV-16 DARYA’S BLAZING BRIELLA P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50595/15 uros DARYA’S PEPPERY O’BOY P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50596/15 uros DARYA’S PEPPERY ODYSSEUS P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50597/15 uros DARYA’S PEPPERY ONEIROI P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI50598/15 narttu DARYA’S PEPPERY ORITHYIA P pippuri & suola
synt. 20.8.2015 LAPLAND’S 4 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 9 kk  ::  emä 5 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI10701/12 isä C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA HeJW-12 JV-12 LVJV-13 EEV-13 BALTV-13 HeW-13 PMV-13 SEV-13 EEV-14 V-14 HeW-14 BYV-15 DKV-15 HeW-15 KBHV-16 JETTYSPOOF’S OH SO GREAT valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea  FI27314/10 emä FI MVA LAPLAND’S CRANBERRY musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI47816/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE BLACK musta
kääpiösnautseri, musta FI47818/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE CARBON musta
kääpiösnautseri, musta FI47817/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE SHADOW musta
kääpiösnautseri, musta-hopea FI47819/15 uros LAPLAND’S INCREDIBLE SILVER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI47822/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE DAISY musta-hopea
kääpiösnautseri, musta FI47821/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE ROSE musta
kääpiösnautseri, musta FI47820/15 narttu LAPLAND’S INCREDIBLE VIOLET musta
synt. 20.8.2015 BACKOUT’S 5 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v 7 kk  ::  emä 3 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FCA19724 isä EE MVA AR MVA AR GR MVA RUSSKIY ASSORTI’C IRBIS pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI21254/12 emä BACKOUT’S KRISTALL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI48953/15 uros BACKOUT’S EGON P musta
kääpiösnautseri, musta FI48954/15 uros BACKOUT’S ELGAR P musta
kääpiösnautseri, musta FI48955/15 uros BACKOUT’S ELMER P musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48956/15 uros BACKOUT’S EMIL P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48957/15 uros BACKOUT’S ERNEST P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI48959/15 narttu BACKOUT’S ELEGIA P pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI48958/15 narttu BACKOUT’S ELENIA P musta
synt. 10.8.2015 YACAMAS 1 uros, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 10 kk  ::  emä 7 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI18832/11 isä FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA D’ARNÉ NONESUCH valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI11024/09 emä NAOMI CAMPBELL BME VON PORTENSCHLAG musta
kääpiösnautseri, musta FI47459/15 uros YACAMAS CHURRO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI47460/15 narttu YACAMAS COOKIE WB musta
synt. 4.8.2015 YACAMAS 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 5 kk  ::  emä 5 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI26105/13 isä FI MVA EE MVA YACAMAS UCCONEN valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55514/10 emä YACAMAS O MY ROSE musta
kääpiösnautseri, musta FI48464/15 narttu YACAMAS BIT OF CAKE WB musta
synt. 31.5.2015 BACKOUT’S 3 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,38% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 6 v   ::  emä 2 v 2 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI34317/09 isä BACKOUT’S UNPLUGGED valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI15846/14 emä QUITE A HAPPY DOG FROM DOLINA RIVENDELL pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI37109/15 uros BACKOUT’S DEMON’S DANCE musta
kääpiösnautseri, musta FI37110/15 uros BACKOUT’S DEVIL’S DICE musta
kääpiösnautseri, musta FI37111/15 uros BACKOUT’S DIAVOLO NERO musta
kääpiösnautseri, musta FI37113/15 narttu BACKOUT’S DARK DELIGHT musta
kääpiösnautseri, musta FI37112/15 narttu BACKOUT’S DARK’N DIVINE musta
synt. 28.5.2015 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 5 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,40% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 11 kk  ::  emä 2 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI40167/12 isä GREEDY RASCAL’S XCELLENT EXCEPTION musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI47221/12 emä GREEDY RASCAL’S YES I AM THE DIVA valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI36691/15 uros GREEDY RASCAL’S QUITE A GEEK valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36694/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE A GEM musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI36692/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE A GEMSTONE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36695/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GENIAL musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI36693/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GLARING valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI36696/15 narttu GREEDY RASCAL’S QUITE GLEAMING musta
synt. 8.5.2015 UPTIGHT JACK’S 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 2 kk  ::  emä 2 v 10 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29335/11 isä FI MVA PEACEMAKER’S BRAVO PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI44394/12 emä UPTIGHT JACK’S WHITE ULRICA valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33705/15 uros UPTIGHT JACK’S SALTY BIG BEN pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33706/15 uros UPTIGHT JACK’S SALTY BIG HUGO pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI33704/15 narttu UPTIGHT JACK’S SALTY BLANCHE pippuri & suola
synt. 13.4.2015 ENYOS 1 uros  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 4 kk  ::  emä 2 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI25564/13 emä GREEDY RASCAL’S BETTER THAN EVER musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29899/15 uros ENYOS GRIMBALDI PROUDFOOT musta-hopea
synt. 10.4.2015 YACAMAS 2 urosta, 4 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 9 kk  ::  emä 3 v 1 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen  FI24830/12 isä NO MVA EE MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BOLTRES FLAMENCO WHITE DANCE valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24771/12 emä YACAMAS SPICY SURPRISE pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29640/15 uros YACAMAS ALEPPO PEPPER SPW pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29641/15 uros YACAMAS ANNATTO PEPPER SPW pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI29636/15 narttu YACAMAS AJWAIN SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29638/15 narttu YACAMAS ALLSPICE SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29639/15 narttu YACAMAS ANISE SPICY SPW musta
kääpiösnautseri, musta FI29637/15 narttu YACAMAS AROMA SPICY SPW musta
synt. 7.4.2015 BATBEARDS 3 urosta  ::  sukusiitosprosentti 3,23% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 8 kk  ::  emä 5 v 7 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI50749/12 isä FI MVA BACKOUT’S NOAH P valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI21987/10 emä FI MVA EE MVA HEAVEN ON EARTH CARBONEUM musta
kääpiösnautseri, musta FI28555/15 uros BATBEARDS FABULOUS FELLOW musta
kääpiösnautseri, musta FI28554/15 uros BATBEARDS FACINATION GENTLEMAN musta
kääpiösnautseri, musta FI28553/15 uros BATBEARDS FULL MOONS HOWLER musta
synt. 7.4.2015 GREEDY RASCAL’S 3 urosta, 3 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 4 kk  ::  emä 4 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI35253/10 emä GREEDY RASCAL’S LOVE TAKES musta
kääpiösnautseri, musta FI28844/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER BEEN BETTER musta
kääpiösnautseri, musta FI28845/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER GIVE UP musta
kääpiösnautseri, musta FI28846/15 uros GREEDY RASCAL’S NEVER SAY NEVER musta
kääpiösnautseri, musta FI28849/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER ENDING LOVE musta
kääpiösnautseri, musta FI28847/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER ENOUGH musta
kääpiösnautseri, musta FI28848/15 narttu GREEDY RASCAL’S NEVER EVER musta
synt. 4.4.2015 FAUSTKÄMPFEN 6 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (4 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 3 kk  ::  emä 4 v 3 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen RKF3673831 isä RU MVA IT MVA RU JMVA PMJV-13 STAR’S OF WHITE NIGHT UNIQUE valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI37432/11 emä FI MVA DREAMS OF FREEDOM EASTWIND FROM FAUSTKÄMPFEN musta
kääpiösnautseri, musta FI27339/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM LEAP WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27340/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM OF SOLACE WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27341/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUANTUM THEORY WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27342/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUESTION TO ASK WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27343/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUICKSILVER WB musta
kääpiösnautseri, musta FI27344/15 uros FAUSTKÄMPFEN QUICKSTEP WB musta
synt. 20.3.2015 DARYA’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (5 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 8 kk  ::  emä 6 v 9 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29511/15 isä FI MVA EE MVA LT JMVA EE JMVA BALTJV-14 FASCINATING DEFENDER SMART MUSTACHE musta-hopea
kääpiösnautseri, valkoinen  FI59779/09 emä C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA RKFV-09 LTJV-09ETERNAL GAMBLER TIMELESS LEGEND P valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29943/15 uros DARYA’S PEPPERY NEMO P pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI29944/15 narttu DARYA’S PEPPERY NUU-NUU P pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea FI29945/15 narttu EE JMVA DARYA’S SILVERY NANETTE P musta-hopea
synt. 14.3.2015 BACKOUT’S 7 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 8 kk  ::  emä 4 v 5 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI39722/12 isä FI MVA EE MVA I’M LENNI THE LITTLE SEAGULL FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI10860/11 emä MARTPU SÖPÖ-SENNI musta
kääpiösnautseri, musta FI24674/15 uros BACKOUT’S CASABLANCA musta
kääpiösnautseri, musta FI24675/15 uros BACKOUT’S CASINO ROYALE musta
kääpiösnautseri, musta FI24676/15 uros BACKOUT’S CHAOS THEORY musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24678/15 uros BACKOUT’S CHECKMATE pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24679/15 uros BACKOUT’S CHINATOWN pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24680/15 uros BACKOUT’S CLIFFHANGER pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24681/15 uros BACKOUT’S CRIMSON PEAK pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI24677/15 narttu BACKOUT’S COPYCAT musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI24682/15 narttu BACKOUT’S CRYSTAL FAIRY pippuri & suola
synt. 13.3.2015 ZANIMIN 3 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 1 v 7 kk  ::  emä 5 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI17404/15 isä FI MVA DOG-OTHO’S SUGAR BOY valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI55845/09 emä FI MVA EE MVA ZANIMIN LIALEI musta
kääpiösnautseri, musta FI24427/15 uros ZANIMIN HELOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24426/15 uros ZANIMIN HIILOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24425/15 uros ZANIMIN HOTLOU musta
kääpiösnautseri, musta FI24428/15 narttu ZANIMIN HAYLEI musta
synt. 19.2.2015 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,18% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 6 kk  ::  emä 3 v
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, musta FI50746/12 isä BACKOUT’S NAGA MORICH P musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI21252/12 emä BACKOUT’S KIMBALL valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI21693/15 uros TERO pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta FI21692/15 narttu TAAMAR musta
kääpiösnautseri, valkoinen FI21691/15 narttu TEERAH valkoinen
synt. 13.2.2015 GREEDY RASCAL’S 1 uros, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 2 kk  ::  emä 1 v 6 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI41170/13 isä SNOWE GHOST OF NORWAY FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, musta-hopea FI46061/13 emä FELICOS SILFUR ANDRA musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19785/15 uros GREEDY RASCAL’S MONSTER MAXIMUM musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19784/15 narttu GREEDY RASCAL’S MONSTER MAGNET musta-hopea
kääpiösnautseri, musta-hopea FI19783/15 narttu GREEDY RASCAL’S MONSTER PINK musta-hopea
synt. 11.1.2015 BACKOUT’S 4 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,20% (6 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 3 v 6 kk  ::  emä 1 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI39722/12 isä FI MVA EE MVA I’M LENNI THE LITTLE SEAGULL FROM DOLINA RIVENDELL valkoinen
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI13929/14 emä GROTH’S TALK TO ME pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16780/15 uros BACKOUT’S BIT OF CHILI pippuri & suola
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16781/15 uros BACKOUT’S BIT OF PEPPER pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI16782/15 uros BACKOUT’S BIT OF SALT valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI16783/15 uros BACKOUT’S BIT OF SUGAR valkoinen
kääpiösnautseri, valkoinen FI16784/15 narttu BACKOUT’S BIT OF VANILLA valkoinen
synt. 6.1.2015 PARATUS 3 urosta  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (5 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 7 kk  ::  emä 2 v 11 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI19924/12 isä C.I.B US MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LTV-12 MANIT’S CAPULET VS MONTAGUE pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen FI21251/12 emä BACKOUT’S KESTREL valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI16133/15 uros PARATUS ROCKIN REBEL musta
kääpiösnautseri, musta FI16134/15 uros PARATUS ROCKIN RENEGADE musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola FI16135/15 uros PARATUS ROCKIN ROMEO pippuri & suola
synt. 11.12.2014 YACAMAS 2 urosta, 1 narttu  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 4 v 2 kk  ::  emä 4 v 4 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI18832/11 isä FI MVA EE MVA LV MVA RU MVA D’ARNÉ NONESUCH valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI53022/10 emä YACAMAS PANCETTA P musta
kääpiösnautseri, musta FI14845/15 uros YACAMAS ZAPATEADO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI14844/15 uros YACAMAS ZOPETTO WB musta
kääpiösnautseri, musta FI14843/15 narttu YACAMAS ZAMBRA WB musta
synt. 7.12.2014 5 urosta, 2 narttua  ::  sukusiitosprosentti 0,00% (7 sukupolvella laskettuna)  ::  isä 2 v 5 kk  ::  emä 3 v 8 kk
Rotu Rek.numero Nimi P Väri
kääpiösnautseri, valkoinen FI44397/12 isä UPTIGHT JACK’S WHITE UDOLF valkoinen
kääpiösnautseri, musta FI32275/11 emä UPTIGHT JACK’S BLACK SAFFRON musta
kääpiösnautseri, musta FI12952/15 uros BARON musta
kääpiösnautseri, musta FI12951/15 uros EZIO musta
kääpiösnautseri, musta FI12955/15 uros HUGO musta
kääpiösnautseri, musta FI12954/15 uros KASPER musta
kääpiösnautseri, musta FI12957/15 uros MAX musta
kääpiösnautseri, musta FI12953/15 narttu EVITA musta
kääpiösnautseri, musta FI12956/15 narttu METTE musta