Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Yleistä

Kääpiösnautseri on kohtuullisen terve rotu. Kuten joka rodulla, myös kääpiösnautsereilla on alttiutta sairastua tiettyihin sairauksiin.

Yleisimpiä sairauksia kääpiösnautsereilla ovat silmäsairaudet (esim. PRA, kaihi) sekä sisäelimiin liittyvät sairaudet (esim. epilepsia, maksashuntti). Kääpiösnautsereilla esiintyy myös varvasanomaliaa. Lisätietoja kääpiösnautsereiden yleisimmistä sairauksista löytyy alaotsikoiden alta.

Silmäsairauksien osalta kääpiösnautserit kuuluvat PEVISA:an (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Kääpiösnautsereilla on käytössä terveystietopankki, johon kerätään omistajan ilmoitusten perusteella tietoa kääpiösnautsereiden sairauksista ja tehdyistä tutkimuksista (esim sappihapot). Joihinkin kääpiösnautsereilla esiintyviin sairauksiin (esim. PRA-B, MAC) on tarjolla geenitestejä, jotka ovat hyvä apuväline jalostuksen tukena.

SKSK ry:n jalostustoimikunta työskentelee rodun jalostus- ja terveysasioiden parissa. Jalostustoimikunta järjestää vuosittain mm. Jalostuspäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia terveyteen ja jalostukseen liittyviä aiheita.

Terveystietopankki

Vuoden 2019 vuosikokouksessa päätettiin kääpiösnautsereiden terveystietopankin perustamisesta. Tätä ennen rotuyhdistykselle ilmoitettuja terveystietoja ei ole voitu julkaista, vaan tiedot ovat jääneet rotuyhdistyksen arkistoon eikä niitä ole voitu hyödyntää esimerkiksi pentueita suunnitellessa. Terveystietopankin tietojen avulla lisätään avoimmuutta rotumme sairauksista sekä luodaan rodulle terveempää tulevaisuutta. Terveystietopankkiin kerätään julkaistavaksi sellaisia terveystietoja, joita ei julkaista Kennelliiton jalostutietokannassa KoiraNetissä.

Toivomme erityisesti kasvattajien ja koirien omistajien apua terveystietopankin tietojen kartuttamisessa. Kukaan kasvattaja tai koiran omistaja ei paini rodun sairauksien kanssa yksin, vaan perinnölliset sairaudet ovat yhdessä vastustettava asia.
Huom! Terveystietopankkiin on tallennettu vain ne tiedot, jotka on ilmoitettu jalostustoimikunnalle maaliskuu 2019 jälkeen ja joiden julkaisuun on omistajan lupa. Mikäli olet tätä ennen ilmoittanut jalostustoimikunnalle terveystietoja  ne on tallennettu jalostustoimikunnan arkistoon. Otathan yhteyttä jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta@sksk.fi , mikäli haluat julkaista tiedot myös terveystietopankissa.

Terveystietopankki on jäsenille näkyvä osio, jonne on kirjattu ne terveystutkimukset ja ilmoitetut sairaudet, joita ei ole tallennettu jalostustietojärjestelmään.
Terveystietopankki on salasanasuojattu. Salasanan saa SKSK ry:n sihteeriltä. Lähetä nimesi ja jäsennumerosi (tai osoite) osoitteeseen sihteeri@sksk.fi . Paluuviestissä saat salasanan terveystietopankkiin.