Slide
Kuva: Maiju Rautio

Jalostussuositukset

YLEISET:

 • Jalostuksessa on noudatettava Suomen eläinsuojelulakia ja -asetusta, FCI:n jalostussääntöjä, Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjetta ja jalostusstrategiaa sekä kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa
 • Koiran on oltava fyysisesti terve ja hyväluonteinen.
 • Koiralla ei saa olla perinnöllisiä tai perinnölliseksi epäiltyjä sairauksia tai vikoja.
 • Koiraa, jota on kirurgisesti operoitu jonkin perinnöllisen vian tai sairauden vuoksi ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koiraa, jolla on rotumääritelmän mukainen hylkäävä virhe, ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koiralla tulee olla alle vuoden vanha Suomen Kennelliiton hyväksymän silmäeläinlääkärin antama virallinen silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita minkään rodussa perinnöllisenä pidetyn vakavan silmäsairauden (perinnöllinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV 2-6 ja gRD/tRD) merkkejä.
 • Koiralla tulee olla virallisesta näyttelystä 1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen voimaanastumispäivä) jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA
  TAI
  ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI
  TAI
  jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 pistettä tai alle).
 • SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse yhdistelmä, jonka kasvattaja(t) tai jalostusoikeuden haltija(t) eivät ole yhdistyksen jäseniä tai jo(t)ka on/ovat eläintenpitokiellossa.

UROS:

 • Uroksen jalostuskäytön alaikäraja on 12 kk
 • Nuorta urosta on suositeltavaa käyttää jalostukseen vain muutamia kertoja ja sen jälkeen, ennen uroksen jatkokäyttöä, jäädä seuraamaan ovatko jälkeläiset terveitä, hyväluonteisia ja oikean rotutyypin omaavia. Myös sairauksien puhkeamisiän vuoksi on hyvä odottaa, että uros itse on ylittänyt riski-iän ja on ainakin kliinisesti terve.
 • Uroksen tulee kyetä astumaan luonnollisesti.

NARTTU:

 • Nartun jalostuskäytön alaikäraja on 18 kk. On suositeltavaa odottaa, kunnes narttu on noin kaksivuotias, jotta se olisi sekä henkisesti että fyysisesti kypsä.
 • SKSK ry:n pentuvälitykseen pääsee nartun neljäs pentue (=synnytys), mutta ei enää viides.
  Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartulla voi teettää viisi pentuetta. Mikäli nartulle syntyy kuudes pentue, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, minkä jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle.
 • SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse narttu, joka on astutushetkellä täyttänyt 8 vuotta.
 • SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse sellainen pentue, jonka emän edellisestä penikoimisesta on kulunut alle 10 kk.
 • Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartun jalostuskäytön yläikäraja on 8 vuotta. Alle 6 kk vanhan eläinlääkärintodistuksen perusteella astutukselle voidaan myöntää poikkeuslupa. Eläinlääkärintodistus on hankittava ennen astutusta. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle.
 • Nartun tulee olla astuttavissa luonnollisesti.
 • Nartun tulee kyetä synnyttämään luonnollisesti. Narttua, jolle on kaksi kertaa suoritettu sektio, ei tule käyttää jalostukseen. Narttua, jolle on kerran suoritettu sektio polttoheikkouden tai siihen rinnastettavan syyn takia, ei tule käyttää jalostukseen.

YHDISTELMÄ:

 • Sukusiitosprosentin tulee viiden sukupolven mukaan laskettuna olla alle 6,25 % niillä kotimaisilla koirilla, joiden sukutaulussa on Kennelliiton jalostustietojärjestelmään merkitty riittävä määrä sukupolvia. Tuontikoirien sukusiitosprosentti voidaan laskea kolmen sukupolven mukaan, jos jalostustietokantaan ei ole merkitty enempää sukupolvia.
 • Yhdistelmää ei tulisi uusia ilman erittäin painavaa syytä. Jos jonkin yhdistelmän jälkeläisillä todetaan perinnöllinen sairaus, yhdistelmää ei missään tapauksessa tule uusia.
 • Keinosiemennystä ei tulisi käyttää, elleivät molemmat vanhemmat pysty lisääntymään myös luonnollisesti.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla alle 1 vuotta vanha silmäpeilauslausunto, jossa koirat on todettu vakavien perinnöllisten sairauksien osalta terveiksi.
 • On suositeltavaa käyttää nuorelle ja/tai terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle vanhempaa tutkittua ja suvultaan (tutkittujen) tietojen mukaan tervettä partneria.

PERINNÖLLISET TAI PERINNÖLLISEKSI KATSOTTAVAT, JALOSTUSKÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT SAIRAUDET JA VIAT:
Kokonaan jalostuksesta pois sulkevat:
Koiran elämää huomattavasti vaikeuttavat tai henkeä uhkaavat sairaudet kuten

 • Allergia ja atopia
 • Arkuus ja aggressiivisuus
 • Diabetes
 • Idiopaattinen tai muu epilepsia, jota ei voida osoittaa ei-perinnölliseksi
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta
 • Kivesvika
 • Maksashuntti
 • Munuaisdysplasia
 • Myotonia congenita
 • Mycobacterium Avium Complex
 • Patellaluksaation aste 2 tai vakavampi
 • Perinnöllinen pankreatiitti
 • Ruokatorvenlaajentuma
 • Perinnöllisistä silmäsairauksista posteriorinen/ polaarinen/ kortikaalinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD, tRD sekä PPM-juosteista muut kuin iiris-iiris-juosteet
 • SLO
 • Syöpä
 • Kaikki synnynnäiset sydänviat sekä hankituista sydänvioista eteiskammioläppien rappeuma
 • Vakava kyynärniveldysplasia (3/3)
 • Vakava lonkkaniveldysplasia (E/E)
 • Vakavat perinnölliseksi epäillyt koiran elämää häiritsevät leukojen virheasennot ja hammasongelmat
 • Virtsakivet
 • Varvasanomalia

Paritettava terveen kanssa/koiran kanssa jonka sukulaisilla ei ole tiedossa samaa vikaa:

 • Silmäsairauksista mRD, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, distichiasis
 • Edellisessä kohdassa mainittuja tai vastaavia sairauksia periyttänyt koira
 • Napatyrä
 • Häntämutka