Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Pentuvälitys

Suomen Kääpiösnautserikerholla on kaksi pentulistaa:

1. Rotujärjestön vaatimukset täyttävät pentueet: pentueet täyttävät kaikilta osin Suomen Kääpiösnautserikerhon oman pentulistan sääntöjen asettamat vaatimukset, SKL rekisteröintiehdot sekä PEVISA-ehdot ja kasvattaja on SKSK ry:n jäsen (Pentuvälityksen säännöt)

2. Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot täyttävät pentueet: pentueet eivät täytä jotain Suomen Kääpiösnautserikerhon oman pentulistan sääntöjen asettamaa vaatimusta (esim. puuttuva näyttelytulos, puuttuva jalostustarkastustulos), mutta täyttävät SKL rekisteröintiehdot sekä rotukohtaiset PEVISA-ehdot  ja kasvattaja on SKSK ry:n jäsen.

Väriristeytyspentueiden kohdalla odotettavissa pentueissa on molempien vanhempien värit. Värien periytymiskuvioiden takia pentueeseen ei välttämättä kuitenkaan synny näitä (molempia) värejä. Vanhemmista toinen tai molemmat voi kantaa myös muuta, omaan väriinsä nähden peittyvästi periytyvää väriä, joka voi ilmetä jälkeläisissä, mutta jota ei voi ennakoida etukäteen. Tällöin esim. musta x valkoinen -yhdistelmästä voi syntyä myös pippurin & suolan tai musta-hopean värisiä jälkeläisiä. Pentujen todellinen värijakauma selviää vasta syntymän jälkeen, ja se merkitään syntyneiden pentueiden kohdalle.

Mikäli pentue täyttää jommankumman listan edellytykset, on kasvattaja oikeutettu saamaan rotujärjestön pentu- ja trimmausoppaan silä edellytyksellä, että  pentueesta toimitetaan astutusilmoitus ja pentueilmoitus viimeistään kun pennut ovat 12 viikkoisia. Tämä ohjeistus pätee vaikka pentue ei olisi ollut julkisessa välityksessä.

KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä löydät myös muuta tietoa kääpiösnautsereista.

Kasvattajien yhteystietoja löydät Kasvattajat-sivulta.


Pentuvälitys päivitetty viimeksi 5.6.2024
HUOM! Pentulista päivitetään noin kahden viikon välein.

Rotujärjestön vaatimukset täyttävät pentueet

Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot täyttävät pentueet


Pentulistan päivitykset ja niihin liittyvät kysymykset, korjaukset sekä palaute osoitteeseen pentulista@sksk.fi
Jos astutusilmoitus toimitetaan puutteellisena, ei tietoja täydennetä toimikunnan toimesta.

Ohjeet pentueen ilmoittamiseen listalle

1. Tutustu pentuvälityksen sääntöihin ja tarkista kummalle listalle pentueesi kuuluu.
2. Astutuksen jälkeen pentueesta täytetään astutuslomake. Ilmoitathan myös Rotujärjestön säännöt täyttävälle listalle vaadittavat tulokset, jotka haluat listalle näkyviin. Mikäli pentue on listakelpoinen, se päivitetään pentuvälitykseen noin kahden viikon välein tapahtuvassa päivityksessä. Viimeisimmän päivityksen päivämäärän näet tältä sivulta. Mahdolliset liitteet esimerkiksi tutkimustuloksista osoitteeseen pentulista@sksk.fi. Kasvattaja antaa tietojensa julkaisuluvan astutuslomakkeella siinä tapauksessa että pentue halutaan julkiseen pentuvälitykseen.
3. Pentueen synnyttyä syntymäpäivä, syntyneiden pentujen lukumäärä (uroksia + narttuja) ja väri(t) ilmoitetaan osoitteeseen pentulista@sksk.fi kahden (2) viikon kuluessa pentueen odotetusta syntymäpäivästä tai pentue poistuu listalta. Ilmoitathan myös, mikäli et tarvitse (kaikkia) pentu- ja trimmausoppaita.
4. Pentueen käytyä eläinlääkärin tarkastuksessa tai viimeistään 12 viikon ikäisistä pennuista täytetään pentuetiedustelulomake. Mikäli pentuetiedustelu jätetään täyttämättä, kasvattajan seuraavia pentueita ei lisätä pentuvälitykseen ennen kuin tiedustelu on täytetty ja lähetetty.
5. Muistathan ilmoittaa, kun pennut on myyty ja pentueen voi poistaa välityksestä.

Pentue säilyy listalla ilmoitetusta syntymäajasta laskien kymmenen (10) viikon ajan, jonka jälkeen se poistuu listalta, jos kasvattaja ei muuta ilmoita. Jos kasvattajalla on jäljellä 10-viikkoisia pentuja, tulee se ilmoittaa pentulistan päivittäjälle, joka pitää pentueen edelleen listalla. Tästä eteen päin kasvattajan tulee ilmoittaa yhden (1) viikon välein mahdollisista jäljellä olevista pennuista, jotta pentue säilyy listalla.

Sekä astutus- että pentueilmoituksesta tulee vahvistus omaan sähköpostiin.

Kasvattajalle lähetetään veloituksetta kunkin pennun mukaan annettavaksi kerhon pentuopas ja turkinhoito-ohje, kunhan pentueesta on täytetty astutusilmoitus asianmukaisesti ja pentueen synnyttyä pentueen lukumäärä on ilmoitettu sähköpostilla (pentulista@sksk.fi) listan päivittäjälle. Ilmoitathan myös, mikäli et tarvitse (kaikkia) pentu- ja trimmausoppaita.