Slide
Kuva: Maiju Rautio

PEVISA

Rotukohtaiset rekisteröintiehdot – PEVISA

1.1.2011 alkaen kääpiösnautsereille tulee voimaan rotukohtainen PEVISA-ohjelma (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Rekisteröintiä varten pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Vanhempien tulee siis olla silmäpeilattuja ennen astutusta. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta tarkastushetkestä. Jalostustoimikunta suosittelee silmätarkastuseläinlääkäreiden rajallisen määrän takia jalostuskäyttöön ajateltujen koirien peilaamista hyvissä ajoin ennen juoksun alkamista.

PEVISA-ehtojen lisäksi tulee huomioida rodun jalostussuositukset.

PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2021

PEVISA 1.1.2019 – 31.12.2023

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV.

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.

Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.1.2019-31.12.2023
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola

Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2011)

Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.

PEVISAaan astuu voimaan 1.1.2020 seuraava lisäys:

Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea.

Poikkeuslupa-anomukset (kriteerit väririteytyksiin ja uroksen jälkeläismäärän ylitykseen)