Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

KUTSU: Suomen Kääpiösnautserikerho ry vuosikokous 18.3.2023

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: lauantai 18.3.2023 klo 13:00

Paikka: Etäyhteys ja Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Osallistumisoikeus: Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n varsinaiset ja perhejäsenet, joiden jäsenyys on voimassa viimeisenä kokoukseen ilmoittautumispäivänä. Valtakirjalla voi edustaa omaan perheeseensä kuuluvaa jäsentä. Valtakirja tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen: kaikkia osallistujia, myös paikalle tulevia, pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@sksk.fi lauantaihin 11.3.2023 mennessä.

Äänestyksissä käytetään sähköistä äänestysjärjestelmää henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden kautta. Myös fyysisesti paikan päällä olevien kokousosallistujien toivotaan käyttävän äänestyksissä lippuäänestysten sijaan sähköistä äänestysjärjestelmää vaalisalaisuuden turvaamiseksi, joten osallistujilla tulee olla mukanaan internetyhteydellä varustettu älypuhelin tai muu laite. Vuosikokouspaikalla on yksi internetyhteydellä varustettu laite, johon voi tarvittaessa kirjautua omalla sähköpostiosoitteellaan. Äänestystilanteissa kokoukseen osallistuva saa sähköpostiinsa linkin äänestykseen.

Kahvitarjoilu ennakkoilmoittautuneille alkaen klo 12:00.

Vuosikokouksen jälkeen julkistetaan Vuoden Kääpiösnautserit (Näyttely, Veteraani, Kasvattaja, Agility, TOKO, Rally-Toko, Nose Work ja Koiratanssi).

Tervetuloa!

SUOMEN KÄÄPIÖSNAUTSERIKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 18.3.2023 klo 13:00
Paikka: Etäyhteys ja Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastuskertomus
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä määrätään toiminnantarkastajien palkkiot. Erovuoroisia ovat: Mervi Jokinen, Sanni Oikarinen, Katja Pitkänen ja Henna Yli-Leppälä.
 9. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2023
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
 11. Hyväksytään kääpiösnautsereiden PEVISA-ohjelma vuosille 2024–2028
  Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallituksen esitys rotukohtaiseksi PEVISA-ohjelmaksi aikavälille 1.1.2024–31.12.2028:
  – Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
  – Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PPM iris-linssi ja PPM iris-kornea.
  – Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.
  – Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.
 12. Hyväksytään kääpiösnautsereiden muut rotukohtaiset erityisehdot vuosille 2024–2028
  Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallituksen esitys muiksi rotukohtaisiksi erityisehdoiksi aikavälille 1.1.2024–31.12.2028:
  – Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa sekä PPM iris-iris tulee parittaa terveen kanssa.
  – Risteytykset värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla.
  – Ulkomaisia uroksia (kaksi pentuetta) ja jalostuslainanarttuja (yksi pentue) koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
 13. Hyväksytään kääpiösnautsereiden uusi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2024–2028
 14. Muut asiat
  14.1 SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako
 15. Kokouksen päättäminen
27 helmikuun, 2023