Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

TÄRKEÄ tiedote jäsenistölle!

VUOSIKOKOUS 2020
Suomen hallituksen antama suositus ja aluehallintoviranomaisten päätös suurten yleisötilaisuuksien järjestämisestä ja muidenkin harrastustoimintaan liittyvien kokoontumisten välttämisestä käynnisti vuosikokouksen järjestämisen osalta keskustelun Suomen kääpiösnautserikerho ry:n hallituksessa.

Vahvassa yhteisymmärryksessä olemme päättäneet siirtää järjestön vuosikokouksen järjestettäväksi 14.6.2020 pääkaupunkiseudulla. Kutsu, jossa on tarkka paikka ja aika julkaistaan lehdessä 1/2020 ja kerhon kotisivulla. Ennen kokouksen alkamista järjestetään 2 tunnin luento- ja keskustelutilaisuus aiheena Kääpiösnautsereiden verkkokalvon rappeuman- geenitesti. Luennoitsijana toimii ELT Maria Kaukonen Helsingin yliopistosta.

Yhdistyslain mukaan jo koolle kutsutut kokoukset voidaan tarvittaessa perua. Kokouskutsun peruuttamisesta ennen kokousta päättää yhdistyslain mukaan se, jolla on oikeus antaa kutsu, tai joka on sen antanut. Kokouskutsun peruuttaminen tulee yleensä tehdä samalla tavoin kuin kutsun julkaiseminen, tai peruuttamisessa on käytettävä tehokkaampaa tapaa, jotta kokouksen osanottajia ei vaivata turhaan paikalle. Kutsuja voi kuitenkin peruuttaa kokouskutsun aina kokouksen alkamishetkeen saakka.

Alkuperäinen kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen lehdessä 04/2019. Yhdistyksen virallisia tiedotuskanavia ovat vuosikokouksen 18.3.2019 päätöksellä lehti, kotisivut ja jäsenkirje.

Kerhon hallitus ja toimikunnat jatkavat toistaiseksi nykyisillä kokoonpanoilla, kunnes vuosikokous on valinnut uudet hallituksen edustajat erovuoroisten tilalle ja uusi hallitus vahvistanut toimikuntien kokoonpanot. Jäsenmaksuista 2020 päätetään vuosikokouksessa 14.6.2020 ja jäsenmaksulaskut lähetetään heti kokouksen jälkeen.

Ihmisten terveys ja rotujärjestön vastuullinen toiminta tässä tilanteessa on ensisijaisen tärkeää.

PÄÄERIKOISNÄYTTELY 2020
Tämän hetkisen tiedon mukaan edellä mainitut suositukset ja kiellot päättyvät 31.5.2020. Näin ollen näyttelytoimikunnan esityksestä pääerikoisnäyttely järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Espoossa 13.6.2020. mikäli kokoontumisrajoitusta ei jatketa.

Mikäli viranomais- tai Suomen Kennelliiton määräykset muuttuvat, eikä näyttelyä voida järjestää, ensisijaisesti anotaan Suomen kennelliitolta näyttelyn siirtoa. Jos pääerikoisnäyttely joudutaan perumaan kokonaan, ilmoittautuneille maksetaan ilmoittautumismaksu takaisin, kun ensin on vähennetty tähän mennessä aiheutuneet kulut. Mahdollisten matkustusrajoitusten vuoksi pidätämme oikeuden tuomarimuutoksiin.

VUODEN KÄÄPIÖSNAUTSERI 2019-KILPAILU
Vuoden Kääpiösnautseri 2019-kilpailun tulokset julkaistaan lehdessä 1/2020 toimitettujen voittajien kuvien kera, täydelliset tulokset tulevat näkyviin kotisivuille 22.3.2020. Kiertopalkinnot, kunniakirjat ja ruusukkeet jaetaan vuosikokouksessa 14.6.2020 mikäli kokoontumisrajoitusta ei jatketa.

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus 15.3.2020

15 maaliskuun, 2020