Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Uusi JTO ja PEVISA voimaan 1.1.2024

Uusi JTO ja PEVISA

Vuoden 2024 alusta voimaan astuva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja PEVISA on nyt julkaistu kotisivuilla.

Jatkossa kaikki väriristeytykset ovat poikkeusluvan alaisia, eli valkoisten vapaa risteyttäminen muiden värien kanssa päättyy 31.12.2023.

Jalostuksen tavoiteohjelma

PEVISA

Väriristeytysten poikkeusluvat

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa.

Kasvattajan lisäksi koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.

Lähde: Kennelliitto

19 marraskuun, 2023