Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Pentuvälityksen säännöt

Yhdistelmiä suunniteltaessa tulee huomioida SKSK ry:n jalostussuositukset, jotka on julkaistu Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmassa 2024-2028. Astutushetkellä ulkomailla asuvan koiran kohdalla saa poiketa kohdan 4 (näyttelytulokset) vaatimuksista. Typistetty koira voidaan rinnastaa ulkomailla asuvaan koiraan näyttelytulosten suhteen. Muiden kriteerien tulee kuitenkin täyttyä myös typistetyn koiran osalta. Mikäli sääntöjen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä, tulkitaan niitä kasvattajan hyväksi. Kasvattaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen listalle ilmoittamansa pentue täyttää listalle pääsyn vaatimukset.

Seuraavien linkkien takaa lisätietoja Suomen Kennelliiton sivuilta:
Kennelliiton koirarekisteriohje
PEVISA-ohjelmat ja rotukohtaiset erityisehdot

Rotujärjestön vaatimukset täyttävät pentueet

(Hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 15.06.2023)

Rotujärjestön vaatimukset täyttävien pentueiden -pentulistalle ilmoitettavan pentueen tulee täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset sekä rodun PEVISA- ja rotukohtaiset erityisehdot sekä alla luetellut rotujärjestön lisäehdot.

 1. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.
 2. Astutusilmoitus odotettavissa olevasta pentueesta on toimitettu jalostustoimikunnalle käyttäen kotisivuilla olevaa lomaketta. Jos pentueen rekisteröinti edellyttää Suomen Kennelliiton poikkeuslupaa (esim. väriristeytys), tulee lupa olla myönnetty ennen astutusta ja kopio luvasta toimittaa astutusilmoituksen liitteenä. Mikäli vaaditut terveys- ja näyttelytulokset eivät näy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee niistä toimittaa kopiot astutusilmoituksen liitteenä.
 3. Pentueen vanhemmat täyttävät PEVISA-ehdot (lueteltuna kokonaisuudessaan sivun lopussa).
  – Pentueen vanhemmat ovat astutushetkellä iältään vähintään 12 kk (uros) ja 18 kk (narttu).
  – Pentueen vanhemmilla on voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
  – Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan. Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea ennen astutusta. Hyväksytty poikkeuslupa on toimitettava jalostustoimikunnalle astutusilmoituksen liitteenä.
 4. Pentueen emä täyttää lisäksi seuraavat ehdot:
  – Nartun ikä astutushetkellä on alle 8 vuotta.
  – Syntyvä pentue on enintään nartun neljäs. Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta.
 5. Pentueen molemmilla vanhemmilla on:
  – Virallisesta näyttelystä vähintään 2xERI tai ERI + SA
  (SA = sertifikaatin arvoinen, ERI = erinomainen, EH = Erittäin hyvä)
  TAI
  SKSK ry:n jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella koira on jalostuskelpoinen tai jalostuskelpoinen ehdoin.

Mahdollisista ulkomaisista näyttelyistä saaduista tuloksista toimitettava kopio arvostelusta/kuvakaappaus/linkki tuloksiin.

 1. Pentueen molemmilla vanhemmilla on:
  Tehtynä PEVISA-ehdon ulkopuolisia terveystutkimuksia, vähintään yksi seuraavista:
  – terveystutkimus, jonka tulos on nähtävissä jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet)
  – sappihappotesti, jonka tulos on toimitettu rotujärjestölle
  TAI
  Suoritettuna luonnetesti LTE tai MH-luonnekuvaus
  TAI
  Tehtynä geenitesti, vähintään yksi seuraavaksi luetelluista, tulos toimitettu rotujärjestölle:
  – Progressive retinal atrophy, PRA-B
  – Mycobacterium avium complex, MAC
  – Myotonia Congenita, MC
  – Spondylocostal Dysostosis, SCD
  – Charcot-Marie-Tooth Neuropathy CMT
  – Persistent Müllerian duct syndrome, PMDS
  Jos koira on sen vanhempien testitulosten perusteella terve, hyväksytään tulos, kun se on toimitettu rotujärjestölle.
 2. Pentujen molemmilla vanhemmilla on normaalit varpaat (ei varvasanomaliaa).
 3. Kasvattaja sitoutuu palauttamaan kasvattamiensa pentueiden osalta pentuetiedustelulomakkeen. Pentuetiedustelu toimitetaan viimeistään pentujen täyttäessä 12 viikkoa. Tiedustelu palautetaan myös niistä pentueista, jotka eivät ole olleet SKSK ry:n pentulistalla.
 4. Kasvattaja käyttää Suomen Kennelliiton virallisia tai vastaavia lomakkeita, rekisteröi ja tunnistusmerkitsee pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.

Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot täyttävät pentueet
 1. Listalle hyväksyttävän pentueen on täytettävä Suomen Kennelliiton yleiset rekisteröintivaatimukset ja rodun PEVISA- ja rotukohtaiset erityisehdot.
 2. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä

Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.

Kääpiösnautsereiden PEVISA-ehdot (01.01.2024–31.12.2028)
 • Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
 • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PPM iris-linssi ja PPM iris-kornea.
 • Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.
 • Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.
 • Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa sekä PPM iris-iris tulee parittaa terveen kanssa.
 • Risteytykset värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla.
 • Ulkomaisia uroksia (kaksi pentuetta) ja jalostuslainanarttuja (yksi pentue) koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Poikkeuslupa-anomukset (kriteerit väriristeytyksiin ja uroksen jälkeläismäärän ylitykseen)